vargrevlogonew73
Chetan, en av vargarne i Wolf Park. Chetan means "hawk" in Lakota.

For permission to use photo or for more information about wolf photographs please write
Monty Sloan / Wolf Park

Tjuvjakt Lillhärdal 2012

Söndag den 6 maj 2012 greps fyra personer i närheten av lyan till vargarna i Tandsjöreviret där honan nyss född ett nytt kull valpar och några dagar senare grips ytterligare en person som varit i området tillsammans med de andra.
De gripna har med största sannolikhet under längre tid och speciellt under dagarna rätt före gripandet, spårat av området, ”åtlat” med köttbitar längs en väg nära lyan och kartlagt vargarnas rörelse i området.
När de blev varse polisen och skyndsamt lämnade området nära lyan var de troligen i färd med att ”ringa in” vargarna och lyan.
 

Magasin i terrän

Ett av de gömda pistolmagasin. Platsen är diskret markerat genom
att skala av barken på granen bakom.

Samtliga 5 friades i Mora Tingsrätt.
Den 28 oktober kommer domen från Hovrätten i Stockholm.

 

Sammanfattning

 • Tillsammans med flera andra jägare från den lokala miljön har de fem gripna under en längre tid före de greps, spårat och kartlagt vargarna i området.
   
 • Personerna spred sig den aktuella dagen ut sig i närheten av lyan där tiken nyss har fått en kull valpar.
   
 • Ingen av dom hade jakträtt i det aktuella området.
   
 • En av personerna befinner sig troligtvis på en plats norr om lyan där han kan bevaka antingen den ena eller båda de två enda farbara vägarna in till området.
   
 • Varghanen har under dagarna rört sig mellan lyan och en slagen älg vid Rövarberget, området där även Skoterföraren varit mest aktiv.
   
 • Skoterspåren följer vargspåren och skoterföraren har även stannat och kollat spåren till fots.
   
 • Två gömda pistolmagasin hittas på två olika platser och precis där fotspåren efter en av de gripne sluter.
   
 • I de första förhören ljuger man och låtar påskina att Utkiken inte var med.
  Utkiken i sin tur ljuger och säger han var ensam i skogen.
   
 • Samordnaren ljuger och säger att inte varit i området tidigare under helgen.
   
 • Pensionären ljuger om att han inte varit i området tidigare.
   
 • De får en varning av någon utifrån om att det finns poliser vid alla infarter till området.
   
 • De skickar vidare varning till skoterföraren.
   
 • Ytterligare en varning kommer från en person utifrån efter att de lämnat området.
   
 • De påstår att varningarna var kopplade till att skotaren var avställd och släpet olagligt att använda, men trots att dom vet polisen finns i området fortsätter de använda dessa.

  Släp

                              Bilsläpet som användes för transport av skoter.

 • När de vet om att polisen håller på med någon insats, lämnar de fyra skyndsamt området nära lyan och kör upp till en plats där en av de tre som tillsammans grips, tror sig ha jakträtt.
   
 • Tidigare på förmiddagen undviker de att köra på vissa vägar med skoter och väljer i stället att transportera denna på släpet. Men efter att de blir medvetna om polisen kör skotaren längre sträcken på samma vägar på rent grus.
   
 • Minst tre av de gevär med ammunition man har med sig är helt kompletta och funktionsdugliga.
   
 • Inga bevis finns för att slutstyckat till det fjärde geväret inte fanns med i området aktuella dagen.
   
 • Ägaren till geväret utan slutstycke säger i de två första förhören att han hade det med för att kunna skjuta bäver.
   
 • I senare förhör visar han till att slutstycke saknas och att han hade geväret med för att lämna för reparation till en kompis på vägen hem.
   
 • Utkiken påstår att han inte hade med sig telefon, men fyra samtal av varierat längd samma förmiddag till telefon med hans namn finns registrerade på Samordnarens telefon.
   
 • Utkiken påstår att han inte hade med sig GPS, men en takantenn till en GPS ligger i baksätet på hans bil.
   
 • Endast Utkiken erkänner att han varit uppe längs vägen där man hittar flera köttbitar samt hundmat utlagt, men däckspår som stämmer överens med däck tillhörande Pensionärens bil har dokumenterats där.
   
 • Ett SMS som skickats från Skoterföraren till Pensionären om att lägga ut kött och släpa en död bäver längs en väg, ska enligt Skoterföraren handla om att locka räv och andra rovdjur. Men Pensionärens kontakt med de andra handlade enligt honom själv om rekognosering inför bäverjakt och inte inför rovdjursjakt.
   
 • Pensionären känner endast de andra flyktigt eller inte alls och trots att inga specialkunskaper om bäverjakt tycks förelägga från hans sida, så åker han minst två dagar de 6 mil hemifrån till området och retur.
   
 • SMS från skoterföraren till Samordnaren säger att man som alternativ kan ta med Utkiken ut för att spåra på fredagen om det går bra, trots att det är Utkiken som är jaktvärden som de spårar bäver åt.
   
 • Datorer och annat tycks städat undan från Skoterförarens hem dagarna innan han grips och husrannsakning gör, vilket en skrivare med ansluten USB sladd och lock till en sticka för mobil bredband pekar på.
   
 • Två mobiltelefoner hittas gömda i en plastpåse under en vedstapel i källaren vid samma husrannsakan.
   
 • Ett SMS om att Skoterföraren inte kan vare med samma dag, besvaras med ”Jävla fegis”.
  I kontext med förestående tjuvjakt är kommentaren logisk men inte i förbindelse med rekognosering inför bäverjakt.
   
 • Ett SMS som de fick från utomstående om ”Polis på Olingskog” känns inte som en allmän konstatering om polisbilen som körde förbi dennas bostad i byn Åsen men som en direkt varning till de gripna 2 mil söderut nära Olingskog.
   
 • Personen som skickade varningen "Polis på Olingskog" säger att han bara känner Samordnaren så som man känner varandra på byn och inte annars umgås med denna och att han inte visste vart denna befanns sig eller vad han håll på med, men trots det skickade han varningen.
   
 • Skoterförarens förklaring till att han hade hundpejlhalsbanden med på skotaren var att han skulle kontrollera räckvidden efter att ha bytt antenn medan Samordnaren säger att det var av säkerhetsskäl vid problem med skotaren.

  Trasig antenn

                                    Hundpejlhalsband med trasig antenn.
                   (Har inget med de i saken förekommande enheter att göra)
 •  

  Mer om saken här: Tjuvjakt på varg, Lillhärdal 2012.
   

Skandinavien 2014-2015

 

 

Skandinavien

2014-2015

Familjegrupper

50 grupper

Revirmarkerande par

19 par

Antal vargar

460

Föryngringar

2014

Skandinavien

46

Sverige + gränsrevir

43

Norge

5,5

 

Vargjakt 2015


Län

Skjutna

Kvar på licens

Värmland

24

Vargjakten avslutad

Örebro län

12+1 med skabb

Vargjakten avslutad

Dalarna

6

Vargjakten avslutad


Vargjakten i Sverige inleds 9 januari i Örebro och Värmlands län och 24 januari i Dalarnas län och slutar 15 februari eller tills länsstyrelserna avlyser.
 

 

Efter mycket fifflande och trixande  av både politiker och tjänstemän för att tillmötesgå främst jägarorganisationerna, hamnar överklaganden av licens och skyddsjakt numera hos Naturvårdsverket och inga provning i domstol är längre möjligt.

Detta har kritiserats kraftigt av bland annat professor i miljörätt vid Uppsala universitet, Jan Därpö.

“Vid 2013 års vargjakt fick max 16 djur skjutas i landet, men jakten stoppades efter att bara tre vargar skjutits eftersom den överklagats till domstol. Nu har jakten utformats på ett sådant sätt att den inte kan stoppas via domstol. Det har EU-kommissionen reagerat starkt på, säger professor Jan Darpö.
– Såhär kan man inte göra. Man måste ha möjlighet att ifrågasätta administrativa beslut i domstol, säger han.”

Professor kritiserar hur Sverige sköter licensjakten på varg
Kammarrättens dom rörande licensjakten 2014 där SRF, WWF och SNF fick rätt

I Värmland omfattar jakten reviren Medskogen och Kläggen i jaktområde 1 och Forshaga och Gårdsjö i jaktområde 2.
Totalt 24 vargar får fällas i länet.
Licensjaktsbeslut Värmland

I Örebro är det reviren Nora och Mårdshyttan som ingår i jaktområdet
Totalt 12 vargar får skjutas.
Licensjaktsbeslut Örebro län

I Dalarna är det Olsjöreviret och Sångenreviret som ingår i jakten

Licensjaktsbeslut Dalarnas län

Nyheter

Alarmismens entreprenör, Vargfakta igång igen.
  
Ett helt oskyldigt möte mellan en vargflock och en tysk kvinna används av en tysk jakttidning för att sprida skräck.  Kvinnan själv kallar påståenden för sagor.
 
Igen en egensnickrad och korkad teori från Vargfakta.
  
Igen kommer Vargfakta med en egensnickrade teori som är totalt galen och endast ämnad för att skrämma folk helt i onödan.
Vargfakta påstår att ”Varg ser direkt om en person har nersatt hörsel”, därför ”spring inte med hörlurar.”

Professor kritisk till hur överklagande av licensjakt hanteras.

Professor i miljörätt vid Uppsala universitet, Jan Därpö är stark kritisk till hur man hanterar överklaganden av licensjakt här i Sverige.
“Vid 2013 års vargjakt fick max 16 djur skjutas i landet, men jakten stoppades efter att bara tre vargar skjutits eftersom den överklagats till domstol. Nu har jakten utformats på ett sådant sätt att den inte kan stoppas via domstol. Det har EU-kommissionen reagerat starkt på, säger professor Jan Darpö.
– Såhär kan man inte göra. Man måste ha möjlighet att ifrågasätta administrativa beslut i domstol, säger han.”
 

 

 

SRF
Kontakt

Fakta

Statistik vargjakt
2010, 2011 och
 2015

 

2
0
1
5

2
0
1
1

2
0
1
0

Antal varg

44

19

28

Avlossade skott

125

53

84

Träff

83

30

55

Procent träff

66%

57%

66%

Träff- område

40

20

30

Procent i träff- område

32%

38%

36%


Vargjakten 2010 och 2011 resulterade i att mellan halvdelen och två tredjedelar av alla avlossade skott träffade, och lite mer än en  tredjedel av dessa i vitala delar.
2015 års licensjakt var än sämre.
Siffrorna i tabellen utgår från skott avlossade mot de skjutna djuren. Ytterligare skott avlossades som aldrig träffade djur.

Totalt avlossades det 110 skott mot varg 2010 och så många som 14 vargar blev påskjutna utöver de som dödades!

Tillsvarande statistik för 2011 och 2015 saknas så här långt.
Vargjakten 2010
Vargjakten 2011
Vargjakten 2015

Varg i Skandinavien vintern 2013/2014
Inventeringsrapport

[pdf]

 • Antal vargar upskattad till 400 djur varav 320 enbart i Sverige.
 • 43 familjegrupper.
 • 40 valpkullar inklusiva 2 kullar i revir där det inte kunna påvisas familjegruppe under vinterns inventering.

I Norge ble det både i 2010 og 2011 født tre ulvekull i helnorske revir. Nå viser DNA-analyser at ett alfadyr er borte i fire av de fem parene som fødte valpene. Kun Slettås-paret holder fortsatt stand.

Ny studie avspeglar en starkare förmåga bland vargar att välja älgar i dålig kondition jämfört med jakt som är mera slumpmässigt fördelad.

Rovdjur väljer oftast att slå bytesdjur som av någon anledning är lättare att döda jämfört med genomsnittet av individer i bytespopulationen.
Av denna anledning kan predation ofta vara kompensatorisk till andra typer av dödlighet dvs de djur som blir dödade av predatorer har oftast en högre risk att dö av någon annan anledning än de djur som inte blir dödade av rovdjur.

Resultaten visade att en signifikant högre andel
(18,5%) av de vargdödade älgkalvarna hade fetthalter som understeg denna kritiska nivå jämfört med skjutna älgkalvar (3,3%).

För vargdödade ettåringar och vuxna älgar hade 5,6% respektive 8,3% fetthalter som understeg denna nivå jämfört med 0% för skjutna individer.

Därmed skulle totalt 15% av de varg-dödade älgarna men bara 1,6% av den skjutna älgarna ha varit i så dålig kondition att dessa ändå skulle ha dött under vintern till följd av svält.

Sand, H., Wikenros, C., Ahlqvist, P ., Strømseth, T.H. and Wabakken, P. 2012. Comparing body condition of moose selected by wolves and human hunter’s: consequences for the extent of compensatory mortality. Canadian Journal of Zoology. Can. J. Zool. 90: 403–412.

Aktuell statistik om jakthundar

Tabell 1. Hundar dödade eller skadade av varg.

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

Totalt

Agria

17

25

17

23

16

14

6

5

123

Viltskadecenter
(VSC)

25

43

41

46

21

43

27

29

275

Förhållandet
VSC / Agria

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Källor till tabell 1:
Agria: Vad säger statistiken om skador vid jakt? Agrias hemsida.
Viltskadecenter: Viltskadecenters hemsida

Tabell 2. Dödade och skadade hundar av jakthundras i förhållande till samtliga raser

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

Totalt

Jakthundras trafik

469

374

491

385

1719

Samtliga hundar trafik

690

622

667

658

2637

Förhållandet mellan JR/SR trafik

 

 

 

 

0,65

Källor till tabell 2:
Siffror för hundar av jakthundras försäkrade i Agria:
Svensk jakt nr.5 2010 sida 13.
Siffror för samtliga hundar försäkrade i Agria:
Vad säger statistiken om skador vid jakt? Agrias hemsida.

För att få siffror för hela hundpopulationen och inte enbart för de hundar som är försäkrade hos Agria, används förhållandet mellan Agrias och Viltskadecenters (VSC) siffror för vargrelaterade skador som en fingervisning. VSC siffror är omkring 2,2 gånger större enligt Tabell 1

För att få ut hur många hundar av jakthundras som finns med i skadestatistiken används det förhållande som framgår av tabell2.
Hundar av jakthundras utgör 0,65 av skadebilden för hela hundpopulationen.

Tabell 3. Genomsnittligt antal hundar som årligen dödades eller skadades under perioden
2011-2013

Agria försäkrade hundar.

Totalt oavsett försäkrings- bolag.
Agria * 2,2

Hundar av jakthundras.
Totalt*0,65

* Mest troligt

Skottskadade

17

37

24

Varg

8

17

11      (17)*

Vildsvin

124

272

176   (272)*

Bil och tåg

635

1397

906

Drunkning

37

81

52

Försvunnen under jakt

12

26

16    (26)*

Källor till tabell 3:
Agria: Vad säger statistiken om skador vid jakt? Agrias hemsida.
Siffror med fet text är vad som bedöms mest troligt.

  Kommentarer till statistiken:

1) I Agrias siffror för hundar som är av jakthundras ingår 3-4 raser där merparten av hundarna troligen inte används för jakt, såsom Labrador, Springer Spaniel och Golden Retriever. Antal hundar av jakthundras i tabell 3 borde därför vare något mindre.

2) Aktive jakthundar utsätts i större utsträckning för de olika skaderisken än hundar som det inte jagas aktiv med. Risken för de aktiva jakthundarna är därför en del större än vad som kan utrönas av tabell 3.

3) I gruppen jakthundar i Agrias statistik som används i tabell 2, ingår även hundar som är registrerade som blandras.
Men även i Agrias och Viltskadecenters statistik för vargrelaterade skador finns det med hundar som inte är jakthundar, vilket drar en jämförelse åt andra hållet.
Flera stöverblandningar och blandningar mellan basset/drever och gråhund/jämthund hittas i listorna över vargdödade hundar här på sidorna.

4) Enligt Agria’s Ib Ahlén utgör de vildsvinskador man ser i statistiken bara toppen på ett stort isberg”.

5) Tidigare studier visade att endast en av fem hundar som dödades inom vargrevir, dödades av varg och att trafik var en nästan lika stor risk för hundarna som varg.
Dessa förhållanden har ändrats under tiden i och med att:
a) Användandet av radiopejl på hundarna har ökad och därmed möjligheten för att hinna ikapp hundar som man ser närma sig vägen eller järnvägen.
b) Vargen har bredd ut sig till områden som är mycket mer trafikerat än de områden som ingick i den studien.

6) Drunknade och trafikskadade och trafikdödade hundar har halverats under den senaste tioårsperiod, till viss del beroende på bland annat radiopejl. Därutöver är det många jägare i den tredjedel av landet där vi har en permanent vargstam, som enligt samstämmande information från både Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund, har slutat jaga med hundarna lösa.

7) Enligt Agrias rådata dödades och skadades det 888 hundar av jakthundras i trafiken 1997 och 434 hundar 2009.
Dessa siffror blir sedan manipulerat och friserat av Svenska Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Daniel Ligné och Svensk Jakts redaktör Olle Olsson, och i ett pressmeddelande från april 2010 uppger man siffrorna 890 respektive 385!
Dessutom väljer man manipulativt siffror från 1997 och inte från 1999 vilket är tolv år tillbaka i tiden ifrån 2009, därför att 1997 var ett rekordår i detta sammanhang.
En jämförelse mellan 2009 och 1999 är 735 mot 434!
 

Skandinavien 2013-2014

 

 

Skandinavien

2013-2014

Familjegrupper

43 grupper

Revirmarkerande par

24 par

Stationära vargar

16 vargar

Andra vargar

11 vargar

Totalt

400 +/- 30

Föryngringar

2013

Skandinavien

40

Sverige + gränsrevir

34,5

Norge

5,5

 

 

Vargstammens utveckling

 

antal vargar 2000-2014

  Utifrån beräkningarna som Skandulv gjort är det störst sannolikhet att  vinterns (2013-2014) totala bestånd är 400 vargar i Skandinavien.
  Kända döda vargar har inte drats från populationsuppskattningen då syftet med  populationsuppskattningen är att ge en bruttosiffra över antal vargar i populationen under vinterperioden.
  (se Varg i Skandinavien vintern 2013-2014 sida 17)

 

Antal föryngringar 2012-2014

Antal föryngringar i Skandinavien 2000-2013

 

Vargstammens utveckling 2000-2014

Vargstammens utveckling 2000-2014

Många angrepp utanför ”varglänen”

Per 7 oktober 2013 har 28 angrepp av varg på tamdjur av totalt 55 har varit utanför de traditionella varglänen. 11 av dessa har varit i Skåne län, 7 i Kalmar län och 5 i Kronobergs län.

I Värmlands län har det varit 4 angrepp, 9 i Örebro län och 11 i Västra Götalands län.
De resterande angreppen framgår av tabellen härunder och bifogade karta.
Många av vargangreppen kan hänföras till enskilda vargindivider, som till exempel angreppen i Skåne och Kronobergs län.


Visa Vargangrepp 2013 på en större karta  

Enligt den undersökning som Viltskadecenter gjorde 2007 så var det ett klart samband mellan antal angrepp på fårbesättningar och typen av stängsel som skyddade dessa.
Ett 4 och 5 trådigt rovdjursstängsel tillsammans med vanligt fårnät kompletterat med två extra elektriska trådar, var det bäste skyddet mot rovdjursangrepp och 20 gångar bättre än inget skydd alls.
Men även ett enkelt 2 trådigt elstängsel, vanligt fårnät och gärdsgård utgjorde ett visst skydd mot vargangrepp och var 2-3 gångar bättre än inget skydd alls.

Av de angrepp som varit på tamdjur som gått bakom 5 trådigt rovdjursstängsel eller fårnät med eltrådar, har besiktningen av stängslet visat på fel och brister på dessa.
Till exempel har man funnit ställen där avståndet mellan understa tråden och marken varit för stor, hjulspår eller diken, eller så har stängslet varit öppen mot vattendrag, vilket inte är något skydd alls mot varg.

Med jämförbar få vargangrepp i de traditionella varglänen där det finns mycket varg och där rovdjursstängsel är vanligt, och många angrepp i de län som bara har sporadisk vargförekomst och där få tamdjursbesättningar har rovdjursstängsel, kan man konkludera att det finns en klar koppling mellan vilket skydd man har runt djuren och antal angrepp.

Nr

Datum

Plats

Skada

Länk

60

131013

Södra Århult, Markaryds kommun, Kronobergs län

1 får och 1 lamm dödad, 1 får och 1 lamm skadat

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3
Läs mer 4
59

131013?

Emmaljunga kommun, Skåne län

7 får dödade. Hittades först vid tillsyn två dagar senare

Läs mer 1
Läs mer 2


58

131011

Högsäter, Färgelanda kommun, Västra Götalands län

4 får dödade, 5 avlivad

Läs mer 1
Läs mer 2
57

131010

Bissefäll, Vaggeryds kommun, Jönköping län

2 får dödad, 1 skadat

Läs mer 1
Läs mer 256

131007

Östra Sågen, Laxå, Örebro län

1 får på fritt bete dödad

-

55

130929

Korskrogen, Ljusdals kommun, Gävleborgs län

1 lamm dödad, 2 skadade.
Vargen sköts

Läs mer 1
Läs mer 2

54

130924

Klacka-Lerberg, Nora kommun, Örebro län

2 får dödade

Läs mer 1

53

130923

Mariedamm, Askersund kommun, Örebro län

2 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2

52

130920

Kville, Tanums kommun, Västra Götalands län

15 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2

51

130915

Tranhems gård, Karlstad kommun, Värmlands län

1 ko dödad

Läs mer 1

50

130912

Gunnarsbyn, Dals Ed kommun, Västra Götalands län.

6 får dödade, 12 avlivade

Läs mer 1

49

130906

Djurröds gård, Anderum, Tomelilla kommun, Skåne län

2 får dödade, 1 skadat

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3
Läs mer 4
Läs mer 5
Läs mer 6
Läs mer 7

48

130903

Christinehof, Tomelilla kommun, Skåne län

4 får dödade, 3 avlivades

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3
Läs mer 4
Läs mer 5

47

130901

Fisketorp, Munkedals kommun, Bohuslän

14 får dödade, 2 avlivade

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3

46

130823

Värmlands Näs, Säffle kommun

2 dödade, 12 avlivade

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3
Läs mer 4

45

130820

Illesäter, Färgelanda

1 bagge dödad

Läs mer 1
Läs mer 2

44

130815

Surahammar, Västmanland

1 får och 4 lamm dödade

Läs mer 1

43

130815

Önneköp, Hörby

1 lamm dödades

Läs mer 1
Läs mer 2

42

130815

Arådalen, Svenstavik, Jämtland

3 gettar dödade, 4 saknas (hund eller varg)

Läs mer 1
Läs mer 2

41

130814

Sjöbo

4 får dödade

Läs mer 1

40

130810

Yggesryd, Kosta

6 får dödade

-

39

130809

Löderup Ingelstorp

4 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3

38

130808

Yttermalung

1 ponny dödad

Läs mer 1
Läs mer 2

37

130809

Grönbo, Lindesberg

6 får dödade. Varg skjuten

Läs mer 1

36

130807

Älvhyttan, Karlskoga

2 får dödade

Läs mer 1

35

130805

 Fränninge, Sjöbo

6 får dödade, 2 skadade

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3

34

130803

Östra Sallerup, Hörby

9 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3
Läs mer 4

33

130725

Skellefteå

2 får dödade

Läs mer 1

32

130725

Hällefors

Norsk fjording möjligen vargdödad, Shetlandsponny skadad

Läs mer 1

31

130721

Yggesryd, kosta

1 lamm dödad

-

30

130715

Tranhems gård, Karlstad

1 kviga dödad

Läs mer 1
Läs mer 2

29

130711

Västerås

2 lamm och 1 får dödade av Hundar

Läs mer 1

28

130705

Ulricehamn

Föl INTE vargriven

Läs mer 1

27

130628

Näsum, Bromölla

10 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2

26

130615

Ålaryd, Skillingaryd

8 dödade får, 6 skadade

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3
Läs mer 4
Läs mer 5
Läs mer 6

25

130614

Ljuder, Lessebo

8 får dödade

Läs mer 1

24

130610

Bråhult, Kristdala

1 får dödad

Läs mer 1
Läs mer 2

23

130609

Hestra, Värnamo

21 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3

22

130608

Urshult

3 får dödade

Läs mer 1

21

130604

Gölpefall, Hjorted

4 får dödade, 2 skadade och ett saknas

Läs mer 1
Läs mer 2

20

130601

Långvik, Västervik

4 får dödade

Läs mer 1

19

130527

Gölpefall, Hjorted

13 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3

18

130519

Fisketorp, Munkedal

4 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2

17

130517

Häradsbäck, Bromåla

5 får dödade

Läs mer 1

16

130514

Djursvik, Torsås

4 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3

15

130424

Smedstad, Kil

6 alpackor dödade

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3

14

130417

Sätila

11 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2

13

130328

Torp, Uddevalla

6 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2

12

130317

Rävemåla, Tingsryd

1 får dödad

Läs mer 1
Läs mer 2
Läs mer 3

11

130308

Älmeboda, Tingsryd

1 får dödad

Läs mer 1

10

130302

Rimbo

2 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2

9

130302

Glanshammar, Örebro

1 får dödad

Läs mer 1

8

130227

Gräve Örebro

2 får dödade

Läs mer 1

7

130225

Närkes Kil, Örebro

2 får dödade

Läs mer 1

6

130208

Kivik

1 får dödad, 1 skadad

Läs mer 1

5

130131

Orust

5 dödade får, 1 skadad

Läs mer 1
Läs mer 2

4

130119

Sandsjöbacka, Mölndal

1 get dödad

Läs mer 1

3

130116

Billdal,Göteborg

5 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2

2

130111

Hovs haller, Båstad

3 får dödade

Läs mer 1
Läs mer 2

1

130105

Björnstorp, Genarp

1 får dödad

Läs mer 1
Läs mer 2

 

Arkiv >>>