Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Höljes, Torsby kommun, Värmlands län.
19 oktober 2014

I förbindelse med älgjakt, blev en hund av blandras mellan Schillerstövare och Smålandsstövare svårt skadad av en varg.

Hunden var 2-3 kilometer från ägaren när den mötte vargen. Hunden hittades med hjälp av pejlen och bars sedan ut till en väg där en vetrinär som ingick i jaktlaget gav förstehjälp varefter han körde ner vargen till djurhospitalet i Karlstad.
Men tyvärr var hunden så svårt skadad att den dog innan man kom fram.

smaland-stövare (1)  schillerstövare

Smålandsstövare   Schillerstövare

 

Mer

 

.....