Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Mangenskogen, Aurskog Kommun, Akershus fylke
21 November 2014

Jämthund blev vargdödad i förbindelse med jaktprov.
Hunden hade ståndskall på älg när den blev angripit.
När domare och ägare kom fram till den var den redan död och till delar uppätet.

En vecka tidigare hade man sett spår efter varg i området.

800px-J%C3%A4mthund

Jämthund tatt av ulv under jaktprøve
Hunder tatt av ulv

 

.....