Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Håbol, Dals-Ed kommun, Västragötalands län
21 november 2014

En jakthund av rasen Drever blev dödad av varg i förbindelse med rådjursjakt.

Hunden hade jagat rådjuret ett tiotal minutter när det plötsligt blev stop på pejlen.
När ägaren hittade hunden var den till delar uppäten.

 

drever

1>>>

 

.....