Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Laxarbyn, Bengtfors kommun, Värmlands län
3 januari 2015

En jakthund blev på lördagsmorgonen dödad av vad som man tror är varg.
Dett hände i gränstrakten mellan Dalsland och Värmland.

Det var i förbindelse med rådjursjakt att ägaren släppte hunden lös i skogen där den drev rådjur under en timmes tid, men sedan blev hunden, som är av rasen Drever, plötslig tyst.
Hunden var då 700 meter från ägaren och dennas jaktkompis tog bilen och åkte upp till platsen där han hittade hunden död.

Besiktningen som utfördes av länsstyrelsen visade kraftiga krosskador på kroppen.

Hunden var flerfaldig jaktchampion, och om ägaren inte har någon privat försäkring på hunden, eller något försäkringsavtal genom medlemskap i någon rasklubb eller någon av jägareförbunden, så kan det förutom det ren känslomässiga även bli fråga om en större ekonomisk förlust då länsstyrelserna normalt endast betalar ut upp till 20 000 kronor för hundar dödade av rovdjur.

Inget känt vargrevir finns i området, men i September blev en hund av blandras dödad av varg ett par mil nordväst om Bengtsfors och i November blev en annan drever dödad några mil sydväst om platsen av vargar som man tror kan vare från Kynnefjällrevire.
I det aktuella fallet tror man dock, liksom i fallet från September, att det kan röra sig om vargar som håller på att etablera ett nytt revir i området.

drever

 

Hund dödad av varg - kan vara nytt revir
Stjärndrever dödad av varg
Vargdödade hundar 2015

    .....