Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

2400 hundar dödas eller skadas årligen i trafiken!

2400 jakthundar dödas eller skadas årligen i trafiken, vilket bör jämföras med att endast några tiotals hundar dödas av varg varje år.
Dessutom visar statistik som Rovdjursföreningens Ulf Stridsberg har tagit fram med hjälp av Agria Djurförsäkring, att fler hundar skjuts av jägare än det dödas och skadas av alla de stora rovdjuren björn, lo och varg tillsammans.
Läs här >>>

Antal dödade och skadade hundar under perioden 2000-2005 enligt Agria Djurförsäkring.

Trafik

7238

Vådaskott

135

Rovdjur

84

Annat vilt

51

En tredjedel av Sveriges hundpopulation är försäkrad i Agria. Agrias femårsskrift >>>

Dessutom skadas och dödas det cirka 2/3 så många hundar av annat vilt (vildsvin, älg), som av de stora rovdjuren.
Men den riktigt stora boven i dramat är trafiken som dödar och skadar 86 gånge fler hundar än samtliga rovdjuren tillsammans. Och då är det i de södra delarna av landet som de flesta hundar trafikdödas och inte i dagens glest trafikerade vargrevir, vilket ju tydligt framgick av den undersökning som man gjorde på Grimsö för några år sedan.

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.
Dödsorsak var följande

Trafik

0,6 %

Varg

0,8 %

Annan orsak vid jakt

2,6 %

Ej jaktrelaterat

3,9 %

Summa

7,9 %

Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir, dödadas av varg! Rapporten hitter du här >>>

Inte förvånande har det redan varit en del fjantiga motargument från jägarhåll i aktuell fråga, där man helt enkelt dividerar antal skadade och dödade hundar med respektive antal potentiella skadevållare.
Med 300 000 jägare och sammanlagt 4-5000 stora rovdjur är det ju klart att det enskilda rovdjuret står för en mycket större andel av skadorna än den enskilda jägaren.

Men för allmänheten måste det framstå som löjeväckande att jägarekollektivet oroa sig så mycket för att hundarna ska bli skadade eller dödade av rovdjur när man samtidigt utan minsta tvekan släpper sina hundar i mycket trafikerade områden, eller på potentiellt farligt vilt som till exempel vildsvin, där risken för att något tråkigt ska hända är avsevärd mycket större än om du släpper hunden mitt i kärnområdet i ett vargrevir.

Eftersom 2/3 av de i statistiken skadade och dödade hundar i trafiken är jakthundar och Agria försäkrar cirka 1/3 del av hela hundpopulationen, motsvarar det 14 500 trafikdödade och skadade jakthundar under perioden 2000-2005 eller 2400 jakthundar ÅRLIGEN!

Att man även fuskar när man jämför och endast utgår ifrån att det är vargar som dödar hundarna, såsom på Jakt & Jägares hemsida, är i fråga om seriositet och saklighet tyvärr typiskt för, men tyvärr inte unikt för denna skittidning, dens redaktör, detta förbund och dess medlemmar.
Läs här >>>

Snart kommer väl även vissa av de mer korkade politikerna att göra djupdykningar i Jägarnas Riksförbunds argumentsamling, såsom man tidigare har gjort i Jägareförbundets.
Det är ju bara för alla rovdjurvänner att tacka och ta emot.

.....