vargrevlogonew73
line773

Påstådda vargexperten Valerius Geist teori sågas av två mycket välrenommerade vargforskare.

2015-03-29

Två mycket välrenommerade europeiska vargforskare sågar den av vargmotståndare omhuldade kanadensiska professorn Valerius Geist's teori om vargens farlighet. Geist har inte publicerat en enda vetenskaplig skrift om varg under hela sin yrkeskarriär.


Geist som ofta används i debatten om vargens farlighet har inte publicerat en enda vetenskaplig skrift om varg under hela sin yrkeskarriär. Enligt Vargfakta är han ”den välkände vargforskaren professor Valerius Geist” men fakta är att han under sin yrkeskarriär vid universitetet i Calgary i Kanada var en ansett forskare av hjortdjur och bergsget, men han forskade aldrig om varg eller skrev ett enda papper om varg under hela sitt yrkesliv.


Även domaren som hade hand om fallet med den av varg dödade kanadensiska studenten Kenton Carnegie 2005, avslog en anmodan från familjen till Kenton Carnegie om att låta Geist vittna som expert.


The presiding judge concluded that Geist lacked relevant expertise and did not qualify as an expert witness, which prohibited inclusion of his affidavit and testimony. She noted that Geist had never published a peer-reviewed paper or had a grant proposal funded concerning wolves or bears.”


Så det är bara att konkludera att han inte är någon ”välkänd vargforskare” om än känd inom de kretsar som är motståndare till varg här i Sverige.


Däremot fick han under sin tid som pensionär stifta bekantskap med varg hemmavid. Dessa skulle enligt honom själv inte bara ha spolierat hans möjlighet att utnyttja sin jaktmark, de skulle även ha börjat bli närgångna både mot honom, hans familj och grannar.
Det var det som fick honom att publicera en egen teori om hur varg genom 7 steg utvecklar sig till en fara för människan och till slut går till angrepp och dödar.


Men vad säger andra forskare om den teoris giltighet och relevans för situationen i dagens Sverige. Den frågan ställde sig den danska zoologen Mogens Trolle, när Geist's teori användes i den danske tidningen Søndagsavisen under rubriken: "Ulven vil angribe mennesker" och där man kan läsa följande översatta citat:


"Hvis ulvenes tilstedeværelse accepteres af mennesker, så vil de angribe børn og svage grupper, såsom handicappede"


"Jeg kender ikke noget eksempel på, at ulve har levet normale ulveliv i kultiverede landskaber"


"Ulven vil også gå efter får og kalve, også inde i staldene, og de vil ofte dræbe dyr i overflod, hvis de kan, herefter vil de gå efter mennesker"


Mogens Trolle skrev därför ett brev till två internationellt välrenommerade vargforskare, italienska Luigi Boitani och norske John Linell, och bifogade en översättning av Geist's påståenden från den danska tidningen och frågade om deras syn på hans teori och påståenden. Både dessa forskare skriver samstämmande att Valerius Geist inte har några bevis för sina teorier.


Mogens Trolle skrev även till Valerius Geist för att säkra sig att han inte blivit felciterat. Men Geist framhåll att artikeln i stort var korrekt men ville gärna nyansera det han sagt, vilket kan summeras till:


1. Situationer där varg angriper människor är ovanliga men existerar.


2. Om man ser till att vargen bibehåller sin rädsla för människan och det finns tillräcklig med vilda bytesdjur, så är risken för angrepp mycket liten.


3. Ja, han tror att varg kan leva i Danmark sida vid sida med människan utan att vargen behöverutgöra någon risk, så länge som man fortsätter med att hela tiden konditionera det negative för vargen vid möta med människan.


Luigi Boitani är tillsammans med David L. Mech huvudredaktör till vargbibeln ”Wolves – behavior, ecology, and conservation”, författare till ”Action Plan for the conservation of the wolves (Canis lupus) in Europe” och en internationell erkänt vargforskare som jobbat med varg i mer än 40 år.


Luigi Boitani skriver följande som svar:


Rumania has about 5000 wolves and never heard of wolf attacks, but perhaps more useful to your case is the example of Italy: a country of 60 million people, about 1000 wolves and NEVER a single case of attack in the last 150-200 years.
In the Abruzzo National Park there is a density of 1 wolf/4 km2 (a total of about 50-60 wolves) and in summer there are 2 million tourist going everywhere: not a single case of dangerous encounter!
I could continue with the case of Spain, Portugal, Switzerland, Slovenia, Croatia, Estonia, France, etc. etc.

There is no evidence AT ALL that wolves have lost the fear of humans and all educated guesses support the idea that, if wolves will ever relax their fear, they will send clear messages (behavioural and ecological) to humans to act.
But, again, at the moment, there is absolutely no reason to be concerned.


Den andra forskaren John Linell står bakom rapporten ”The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans” som han skrev tillsammans med 18 vargforskare från hela Europa och som även finns på svenska under titeln ”Rädslan för varg en tvärvetenskaplig utredning” sitter även med i Large Carnivore Initiative for Europa (LCIE) specialist grupp.


John Linell skriver så här om Valerius Geist påståenden:


The only thing you can do is question Geist's credibility and refer to the most knowledgeable report that exists – which is ours – signed off on by just about everybody in Europe who works on wolves. Some key messages are:


- Historically wolves have killed lots of people in Europe – but the two circumstances that were associated with these deaths are no longer present. These were rabies – which is now basically gone, and a situation here you had wolves living in landscapes with no wild prey
The only food was livestock and the only thing standing between the wolves and livestock were children acting as shepherds.
Interestingly these circumstances are still present in places like India and people still die there. But they are no longer relevant for Europe.


- The case of non-shy / habituated wolves that Geist refers to is a potential issue. Attacks from such wolves have been quite well documented in North America (although we are talking about a handful of examples here). Clearly there is a need to have a reaction plan for such cases. However the important messages here are

  1. a wolf being seen on a field or close to a house is not a habituated wolf – this is a normal wolf in a European landscape! The problems are the wolves who actively approach people or do not run from direct approaches.

  2. There are almost no cases of this behaviour in Europe.


Mogens Trolle inlägg om Valerius Geist


Dokumenterade vargangrepp på människor, skrönor och vandringssägen.

Om Vargfakta och deras förhållande till sanningen och hur de stjäl andras upptäckter och publicerar dessa som deras egna.

(c) Vargreviret

Nyheter