vargrevlogonew73
line773

Vulgärargumentation från rovdjursmotståndarna.

2015-03-25

I en SIFO-undersökning från 2013, där man frågade personer boende på landsbygden vilka faktorer som påverkade dom mest negativt, hamnade rovdjuren med 6% på en absolut sista plats och med kollektivtrafiken med 39% som det viktigaste.


Den undersökning tycks personerna bakom ”landsbyggdsuppröret” inte fått med sig. Där tycks rovdjuren vare det absolut störste bekymmer och tydligen även kopplad till mjölkböndernas situation på något virrigt sätt som de väl inte ens själv förstår.
Dessutom hade Sverige gått under för länge sen om det inte varit för viltvårdande jägare och de svenska bönder om man nu ska tro personerna bakom rörelsen.

Det som insändarskribenten missat, och tydligen även hela rörelsen bakom landsbygdsupproret, är att i dagens Sverige består inte landsbygden enbart av bönder och jägare. Fakta är att dessa bara utgör en liten minoritet, oavsett vart i landet man befinner sig. Och landsbygden är INTE längre beroende av dessa ”yrken”, även om vissa gärna vill leva i den tron.

Och vad som är viktigast för folk på landsbygden, vad som påverkar dom mest negativt? Ja inte är det rovdjuren. Endast 6% hade kryssat i det alternativ.
Viktigare än rovdjuren var kollektivtrafik, bredband, vägstandard, butiker och annan service, arbetsmarknaden, bensinmack, skola vård och omsorg och först därefter rovdjuren.
Vad som också är intressant med undersökningen, är att de som kryssat rovdjuren som största problemet hade sin politiska tillhåll inom SD, C och M.
Förvånad? Svar nej!
Landsbyggdsupproret, eller rättare bonde och jägarupproret, försöker med detta utspel kidnappa alla andra som bor på dagens landsbygd och som inte tillhör dessa kategorier.
Alla de som inte ser varg, björn, lodjur och järv som något stort problem, för att de därmed ska få större slagkraft bakom sina krav om en minimal rovdjursstam eller vad de egentligen önskar men inte säger högt, nämligen total utrotning av varg och lodjur.


Insändaren i Svensk Jakt är en del av denna kampanj och ett av vulgärargumenten i insändaren, som man själv svarar på, och som tydligen ska rättfärdiga att vargen igen utrotas från landet, låter:

"Skulle ni vilja hitta en kär familjemedlem halvt uppäten efter ett rovsdjursöverfall bakom din villa där småbarnen leker på tomten?” 100 procent av svaren torde bli: ”Nej, självklart inte!”

Ska man hålla sig till det sätt att argumentera så kan man ju som argument mot dagens stora älgstam ju lika gärna fråga:

”Skulle du vilje hitta en kär familjemedlem död eller svårt skadat i ett nerblodat bilvrak efter en viltolycka"

Vettiga argument? Vettig förening?

Insändaren i Svensk Jakt
Rovdjur litet problem på landsbygden visar opinionsundersökning

(c) Vargreviret

Nyheter