vargrevlogonew73

 

Denna sida uppdateras inte längre,
då vargflocken inte längre fins kvar.

Årjäng-Kongsvingerreviret låg i det västliga Värmland, från några mil norrväst om Årjäng, över riksgränsan till söder om Kongsvinger i Norge.


Reviret var ett av dem större i Skandinavien och sträckte sig över delar av nio  kommuner, därav sju i Norge, och var på ungefär 1700km2.
Vintern 1996-97 hittade man spår efter ett revirmarkerande par där tiken löpte, och på våren föddes ett kull valpar.
Tre av dessa  spårade man vintern 1997-98. Det var därmed konstaterat minst fem vargar i reviret dVåren 1998 föddes ytterligare ett kull och i december samma år hittade man vid ett tillfälle spår efter sju vargar inom området, och i januari 1999 spårade man sex av vargarna på norske sidan av gränsan, samtidig som man hittade spår efter alfaparet längre sydväst i reviret, plus ytterligare en varg inom revirgränsen alltså i alt nio vargar.
Även 1999 blev det föryngring inom reviret vilket man hade möjlighet för att bekräfta genom att man klarade att bedöva och radiomärka en tikvalp efterföljande år, 28 januari 2000. 
Samma dag lyckades man även att märka båda alfadjur i reviret.
Vargarna är märkte enligt följande, alfahanen 0001, alfatiken 0002 och tikvalpen 0003.
Denna vintern 1999-2000 spårade man mellan sex och sju vargar inom området.enna vinter.
Våren 2000 blev det igen född valpar, och i mitten av februari 2001 spårade man alfaparet tillsammans med ett omärkt ungdjur i den sydliga delen av reviret samtidig som två andra omärkte ungdjur spårades längre mot norr. Därtill kommer så ungtiken som radiomärktes våren 2000 var kvar i området. Det var därmed registrerat sex vargar i reviret.
Även våren 2001 har det varit föryngring i flocken vilket är fjärde året i rad.
Söndag 27 januari 2002 sövdes en tikvalp från årets kull. Vikten var då 34 kg och den fick registreringsnummer 0209, och onsdagen den 30 januari lyckades man med att märka ytterligare en tikvalp, även den från samma kull. Denna vargen vägde 31kg och registreringsnumret blev 0211.
Tikvalpen 0003 pejlade man senast 24 juli 2001 varefter man mistade kontakten med den.
Maj 2002 förlorade man kontakten med alfahanen och därmed blev det möjligt för tikvalparna 0209 och 0211 att bilda egna revir som överlappade det tidigare Årjängsreviret. Dessa nya revir fick namnen Djurskog och Mangen.
Tiken 0211 bildade par i Mangenreviret med en ungvarg från Glaskogsreviret 0214. Denne hane kördes (avsiktlig?) ihjäl några få timmer efter att den hade märkts vid Bjørkelangen-Aurskog i Norge. 
Alfahonan gick ensam en tid tills man mistade kontakten med henne 28 mars, 2003.

Kartan visar hur ofta man har pejlat vargarna inom dom olika områden av reviret under perioden 2001-2002.
Mer om reviret här: >>>

Topdark330