vargrevlogonew73

 

Denna sida uppdateras inte längre, 
då vargflocken inte längre fins kvar.

Reviret låg i den nordliga delen av Värmland, 
på gränsan till Norge.

Reviret gränsade i söder till ett annat vargrevir, Nyskoga, och även där var båda alfavargarna radiomärkte. Man har vid hjälp av spårning och radiopejling konstaterat att det fanns en viss  överlappning mellan dessa två reviren.
Vintern 1998-1999 spårade man ett revirmarkerande par i området, och man hittade även spår efter löpning, men att en föryngring hade förekommit kunde man inte konstatera.

3 februari 2000 radiomärktes alfaparet, och man kunde då konstatera att alfahonan 0011 var relativ gammal, 8-12 år och alfahanen 0009 mellan 5 och 7 år. Samtidigt radiomärktes även en hanvalp 0010, och man kunde således konstatera att det hade sket en föryngring våren 1999. Denna hanvalpen utvandrade från reviret i slutet av februari 2000.
Våren 2000 blev det ingen valpar heller inte våren 2001, så nu finns det endast 2 vargar kvar i reviret.
Valpen som utvandrade spårades i sista snön våren 2001 i sällskap med en annan varg söder om Nyskogareviret, och man hoppades på att dom skulle dana par, men så blev det inte.
Natten till torsdag den 26 juli 2001 ändrade signalerna från radiohalsbandet karaktär något som det gör om vargen inte har rört på sig i mer än fyra timmer. Om morgonen hittade man vargen död i ett snår några meter från en grusväg i trakten av sjön Björklången mellan Torsby och Ekshärad. Den senare obduktionen visade att vargen hade död av en stor varböld i bogen. Orsaken till skadan är troligen en älg.
I slutet av februari 2003 hittades alfahonan död under en gran sydost for Velta på Åsnes Finnskog.>>>
Hon hade då gått ensam ett par veckor, och vid spårning av vargarna hade man set tecken på någon form av kamp före det att alfahonan skilde lag med alfahanen. 
Troligen är det så att det är den nya tiken som nu går tillsammans med alfahanen som har kämpade med henne och att hon då förlorade sin plats i "flocken".
Hon blev mellan 13 och 15 år gammal vilket är en mycket hög ålder för en vild varg.
Vintern 2003/2004 ommärktes alfahannen 0009 med GPS sändare som skickar informationen via GMS nätet.

 

Topdark330