Uppdaterat 11 mars 2013 Revirstatus

vargrevlogonew73
line773

Detta reviret ligger i Dalsland väst om sjön Stora Le
och sträcker sig från södra delen av sjön, över gränsen och in i Norge till byn Halden och därifrån i nordostlig riktning upp till Aremark vid gränsan till Sverige och tillbaka  ner till Dals Ed.

På grund av dem dårliga spårförhållen som det har rådet i området i den tid vargarna har hållit till här, är revirets storlek och antal vargar dem enskilda åren behäftade med stor osäkerhet.

Vintern 1997-98 spårade man minst 5 vargar i området och i november 1998 spårade man vad var spårlöpor efter minst 5 och maximalt 7 vargar.
Sist på sommaren 1999 hörde man valpläten under fler dagar inom reviret, vilket bekräftar att ett kull valpar föddes detta året.
Spårningen följande vinter 1999-00 var mycket blygsamma 11 km, och endast revirmarkering efter ett djur har hittats . Inte heller löpblod har registrerats.
Sommaren 2000 finns det en rapport på synsobservation av valpar, så troligtvis har alfaparet fått ett nytt kull denna våren.
Efterföljande vinter 2000-01 spårade man minst 3 vargar, däribland två revirmarkerande och under senare delen av vintern registrerade man även löpblod i tikens urin.

Lördag den 26 januari 2002 lyckades man att märka vad man tror är alfahanen i området.
Att det rörde sig om alfahanen bedömde man utifrån att han dagarna före märkning hade spårats tillsammans med en löpande tik och båda hade revirmarkerad.

Denna hanen ålder bedömdes till mellan 1 och 3 år. Detta betyder att den hane som fick ett kull i 1997 måste har bytts ut.
Hanen fick  nummer 0208 och vägde vid märkningen 45 kg.
Detta är förste vargen i reviret som är radiomärkt, så i framtiden får man större möjlighet för att följe denna flocken.

 

 

 

 

 

E-POST

(c) Vargreviret

Revirrelaterade nyheter

Mycket mer om reviren,
se här: Alla Revir