Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

De större jakthundrasers utveckling

Det finns många som inget hellre vill än förklara nergången i registreringssiffror för de olika jakthundraser, med vargstammens ökande tillväxt och utbredning. Men den förklaring håller inte om man kritiskt granskar detta över tid.

Storleken på nedgången för vissa raser motsäger klart att vargen är enda eller största orsak, eftersom den är så pass stor att den inte bara kan härledas till de områden som berörs av vargförekomst, men även måste beröra vargfria områden av Sverige.
Dessutom har den största minskningen varit under 90-talet då vargstammen var som minst och yttermera har registreringssiffrorna för båda Råghund och Jämthund ökad en del runt sekelskiftet.

Om man detaljstuderar diagrammorna härunder där de röda kurvor visar det 5-åriga löpande medelvärdet för rasen, så ser man att det genomgående för Hamiltonstövare, Drever och Normalstor Strävhårig Tax har varit så att registreringssiffrorna för dessa raser har minskad kraftigt under hela perioden, dock tycks denna minskningen varit störst under 90-talet.
Finnstövarens registreringssiffror har minskad lita dock mest under 00-talet.
Även Gråhundens registreringssiffror tycks ha minskad mest under 90-talet, och är i dag nere på omkring 1/3 del av vad den var under periodens början.
Registreringssiffrorna för Jämthunden visar en viss ökning omkring sekelskiftet, men är igen på väg neråt, utan dock att helt ha nått ner till de lägsta värden som vi hade på sen 90-tal.

Förklaringen till den största nedgången måste därför sökas någon annanstans än i vargfrågan, om det nu är i att nya raser blivit mera populära eller att de gamla jaktformer inte längre är så tilltalande för dagens jägare.
Men den diskussion lämnar jag med glädja åt andra.

Reg Finnstövare

Under 90-talet låg registreringssiffrorna för Finnstövare runt 650 för att sedan minska något under 00-talet.

Reg Hamilton

Registreringssiffrorna för Hamiltonstövare har minskad dramatiskt sedan början av perioden, dock tycks minskningen vare på väg att plana ut

Reg Drever

Minskningen i registreringssiffror för Drever var som störst under 90-talet för att vare på väg att plana ut omkring sekelskiftet.
Minskningen tog fart igen under det senare 00-talet.

Reg Tax

Registreringssiffrorna för normalstor strävhårig tax har minskad kraftigt under hela perioden.

Reg Gråhund

    Under tidig 90-tal var minskningen i registreringssiffror för Gråhund som störst, med en liten uppåtgående trend på tidig 00-tal för sedan igen minska och sedan plana ut på sen 00-tal.

Reg Jämthund

Registreringssiffrorna för Jämthunden ökade en del från mitten av 90-talet och fram till omkring 2003 där de igen började minska något.

.....