vargrevlogonew73
line773
Revir
line154

  Drevfjellet


             

 • Uppdaterat: 2012-12-09
 • Län : Hedmark/Dalarna
 • Status juni 2011 : Revirmarkerande par
 • Status 2012 : Samtliga skjutna vid skyddsjakt april 2012
 • Antal vintern 2011/2012
 • Min : 3 (skjutna april 2012)
 • Föryngring 2011 : nej
 • Ett par blev märkt i området 16 dec 2012
 • Hanen lämnade sedan området och tiken går numera tillsammans med
 • två andra haner, brödrar, utvandrade från Klotenreviret.
 • Klotenreviret
 • Paret hade under vinten 2012 följe av en bror till hanen.
 • Samtliga blev skjutna vid skyddsjakt i april 2012
 • En hane blev radiomärkt i reviret dec 2012 men flyttade längre söderut och bildade par i Görareviret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line619

E-POST

(c) Vargreviret

Revirrelaterade nyheter