Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Fakta om jakthundar och trafik.

Omkring 1500 hundar skadas eller dödas i trafiken årligen och av dessa är omkring 1000 jakthundar Det betyder att 2/3 delar av alla trafikrelaterade försäkringsskador är på grund av jakthundar trots att dessa bara utgör en fjärdedel av hela hundpopulationen.

Att jakthundar lever farligt vet väl alla, men hur farligt trafiken är tycks det vare svårt för många att förstå.
Som tur är finns det ett unikt material hos försäkringsbolaget Agria om hundars hälsa och dödlighet uppdelat på de olika hundraser, ett material som många forskare och hundfolk runt om i världen benytter sig av.
Även privatpersoner och hundklubbar kan få tillgång till delar av detta material genom att köpa CD-skivor med Dog Breed Profiles, där man kan se hur frekvent olika sjukdomar drabbar de olika raser och vad som är orsak till att hundarna dör, allt från sjukdomar och till drunkning, försvinnande, trafikolyckor och vilda djur.

Därutöver lämnar Agria då och då ut sammanställningar över dödlighet hos den gemensamma hundpopulationen som är försäkrade hos bolaget, och 2010 gjorde man en sammanställning av veterinär och liv-försäkring för hundar av jakthundras på begäran av Svenska Jägarförbundet och som publicerades i bearbetat form i Svensk Jakt nr5. 2010 sida 13.

 

Andel av trafikskadorna

Tabellen härunder visar förhållandet mellan trafikskadade och trafikdödade jakthundar försäkrade i Agria och det totala antal trafikskadade och trafikdödade hundar, där Agria betalat ut ersättning.
 

Tabell 1

2007

2008

2009

Gennom-
snitt

Jakthundraser

374

492

434

433

Samtliga hundar

571

612

607

597

Jakthundars andel

 

 

 

72%

Skador och dödlighet i trafiken för hundar försäkrade i Agria 2007 - 2009

 

Tabell 1:
Siffrorna för raden samtliga hundar har hämtats från Agrias hemsida: Vad säger statistiken om skador vid jakt?
Siffrorna för raden jakthundar har hämtats från ett Excelark som publicerades på Svensk Jakts hemsida tillsammans med delar av den statistik som presenterades i Svensk Jakt nr5. 2010, ett Excelark som skapats av Ib Ahlén på Agria.
En skillnad mellan de siffror som finns i det dokumentet och siffrorna som presenterades i Svensk Jakt är för 2009, där det i Svensk Jakt står 385 och inte 434.

 

 

Antal hundar som skadas eller dödas i trafiken

Tabellen härunder visar det totala antal hundar som dödas eller skadades i trafiken i Sverige under åren 2007-2009, omräknad utifrån att Agria försäkrar 40% av hundarna i Sverige.

Tabell 2

2007

2008

2009

Gennom-
snitt

Jakthundraser

935

1230

1085

1082

Samtliga hundar

1427

1530

1517

1492

Skador och dödlighet i trafiken för hela hund- populationen i Sverige 2007- 2009

 

Tabell 2:
Baseras på siffrorna från tabell 1 multiplicerat med 2,5 vilket är förhållandet mellan hela hundpopulationen och Agrias andel som enligt försäkringsbolagets egna uppgifter försäkrar 40% av samtliga hundar i Sverige.

 

 

Förhållandet mellan hundar som skadas eller dödas i trafiken

Förhållandet mellan skada och dödlighet i förbindelse med att hundar råkar ut för trafikolyckor kan man även utläsa från Agrias statistik.
I ”Agria Djurförsäkring 1995-1999” kan man av tabellerna sida 37 och 38 utläsa antal skadeanmälningar som rör livförsäkring och veterinärvårdsförsäkring.
Förhållanden mellan dessa siffror som för är 42 av 10 000 försäkrade som dödas i trafiken och 22 som skadas, visar att 2/3 delar av hundarna som är involverade i trafikolyckor dödas.

Tabell 3

Antal per
10000
försäkrade

Antal utifrån en svensk population på 800000 hundar

Liv
försäkring

41,98

3358

Veterinärvårds
försäkring

21,94

1755

Skadade och dödade hundar försäkrade i Agria 1995 - 1999

 

Tabell 3:
Baseras på agrias skrift “Agria Djurförsäkring 1995-1999”.
Antalet utgår från att den samlade hundpopulationen under dessa åren var 800 000 djur.

 

 

NOTERA:
1) Skillnaden mellan antal dödade och skadade jakthundar i tabell 2 och i tabellen som visas överst på sidan är att tabell 2 utgår ifrån att Agria ha 40% av hundarna i Sverige försäkrade medan den andra tabell utgår ifrån skillnaden mellan antal vargdödade hundar som Agria har i sin statistik och samtliga vargdödade hundar enligt viltskadecenter.

.....