vargrevlogonew73

 

Denna sida uppdateras inte längre, 
då vargflocken inte längre fins kvar.

Filipstadreviret i östra Värmland avgränsas av en linje som i grova drag går från Nordmark i norr via Filipstad och Storfors i öst och ner till ett punkt några kilometer norr om Kristinehamn. 
Därifrån i nordvästlig riktning till Molkom och tillbaka till Nordmark.

Tidigare använde flocken nästan enbart den nordliga delen av reviret, som då gick enda nordligare än i dag, och man trodde därför på ett tidpunkt att det fanns två flockar i området. 

Vintern 1998-99 registrerade man en familjegrupp med ett revirmarkerande par. Ungdjuret i flocken, en tik, var från våren 1998 och den  radiomärktes december 1998. 
Under våren 1999 kom där ett nytt kull valpar i reviret. Dessa valparna hördes vid fler tillfällen under sommaren. Antalet djur i reviret under vintern 1999-2000 uppskattades vid spårning till mellan 5 och 7.
Våren 2000 var där igen föryngring i reviret och vintern 2000-2001 registrerade man 6 vargar i området.

Tiken som radiomärktes december 1998, nummer 9801, utvandrade i slutet av februari 1999 till trakterna av Tärnsjö i den nordöstra delen av Västmanlandslän. 
Där förblev hon stationär under sommaren och hösten 1999, och var en av dem tre vargar som intensivt pejlades dygnet runt under tre tiodagars perioder under sommaren.
Hon utvisade ett oskyggt beteende och Viltskadecentret försökte med olika skrämselsåtgärder under hösten att få henne mer skygg för människor.

Om natten den 26 november 1999 dödades hon i en trafikolycka.

En ung tik blev ihjälsparkad av en älg i januari 2001. 
Jägare hittade den döda varg intill en skogsväg och rund vargen var snön nertrampad och blodig och fylld med älghår. 
Man hittade spor efter en älgkalv och ko, och misstänkte att vargen försökt ta kalven men blivet ihjälsparkad av kon.
Vargen undersöktes på Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala där man konstaterade att så troligen var fallet.

Mistankarna om att det skulle finnas ytterligare ett revir söder om Filipstadsreviret mellan Molkom och Kristinehamn vet man i dag inte stämmer. En sammanhängande spårning om 47 km på en av dem revirmarkerande vargarna ledde från Filipstadsflockens kärnområde och ner i området norr om Kristinehamn.

Filipstadsmall

 

Topdark330