Flintbäcken
  Uppdaterat: 2017-14-01
  Län : Dalarna
  Status vintern 2015/2016 : Revirmarkerande par
  Föryngring 2015 : nej

  Nytt revirmarkerande par vintern 2015/2016

  .....

vargrevlogonew73