Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Aktuell statistik om jakthundar

Med hjälp av siffror från Agria som visar antal hundar totalt som skadas eller dödas oavsett ras tillsammans med siffror publicerat i Svensk Jakt över hundar av jakthundsras, framgår det tydligt att jakthundar har en större risk för att hamna i statistiken på grund av både varg, vildsvin och skottskador, men även på grund av trafik.

Tabell 1. Hundar dödade eller skadade av varg.

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

Totalt

Agria

17

25

17

23

16

14

6

5

123

Viltskadecenter
(VSC)

25

43

41

46

21

43

27

29

275

Förhållandet
VSC / Agria

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Källor till tabell 1:
Agria: Vad säger statistiken om skador vid jakt? Agrias hemsida.
Viltskadecenter: Viltskadecenters hemsida

Tabell 2. Dödade och skadade hundar av jakthundras i förhållande till samtliga raser

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

Totalt

Jakthundras trafik

469

374

491

385

1719

Samtliga hundar trafik

690

622

667

658

2637

Förhållandet mellan JR/SR trafik

 

 

 

 

0,65

Källor till tabell 2:
Siffror för hundar av jakthundras försäkrade i Agria:
Svensk jakt nr.5 2010 sida 13.
Siffror för samtliga hundar försäkrade i Agria:
Vad säger statistiken om skador vid jakt? Agrias hemsida.

För att få siffror för hela hundpopulationen och inte enbart för de hundar som är försäkrade hos Agria, används förhållandet mellan Agrias och Viltskadecenters (VSC) siffror för vargrelaterade skador som en fingervisning. VSC siffror är omkring 2,2 gånger större enligt Tabell 1

För att få ut hur många hundar av jakthundras som finns med i skadestatistiken används det förhållande som framgår av tabell2.
Hundar av jakthundras utgör 0,65 av skadebilden för hela hundpopulationen.

Tabell 3. Genomsnittligt antal hundar som årligen dödades eller skadades under perioden
2011-2013

Agria försäkrade hundar.

Totalt oavsett försäkrings- bolag.
Agria * 2,2

Hundar av jakthundras.
Totalt*0,65

* Mest troligt

Skottskadade

17

37

24

Varg

8

17

11      (17)*

Vildsvin

124

272

176   (272)*

Bil och tåg

635

1397

906

Drunkning

37

81

52

Försvunnen under jakt

12

26

16    (26)*

Källor till tabell 3:
Agria: Vad säger statistiken om skador vid jakt? Agrias hemsida.
Siffror med fet text är vad som bedöms mest troligt.

Försäkringsärenden 2011-2013
    Kommentarer till statistiken:

1) I Agrias siffror för hundar som är av jakthundras ingår 3-4 raser där merparten av hundarna troligen inte används för jakt, såsom Labrador, Springer Spaniel och Golden Retriever. Antal hundar av jakthundras i tabell 3 borde därför vare något mindre.

2) Aktive jakthundar utsätts i större utsträckning för de olika skaderisken än hundar som det inte jagas aktiv med. Risken för de aktiva jakthundarna är därför en del större än vad som kan utrönas av tabell 3.

3) I gruppen jakthundar i Agrias statistik som används i tabell 2, ingår även hundar som är registrerade som blandras.
Men även i Agrias och Viltskadecenters statistik för vargrelaterade skador finns det med hundar som inte är jakthundar, vilket drar en jämförelse åt andra hållet.
Flera stöverblandningar och blandningar mellan basset/drever och gråhund/jämthund hittas i listorna över vargdödade hundar här på sidorna.

4) Enligt Agria’s Ib Ahlén utgör de vildsvinskador man ser i statistiken bara toppen på ett stort isberg”.

5) Tidigare studier visade att endast en av fem hundar som dödades inom vargrevir, dödades av varg och att trafik var en nästan lika stor risk för hundarna som varg.
Dessa förhållanden har ändrats under tiden i och med att:
a) Användandet av radiopejl på hundarna har ökad och därmed möjligheten för att hinna ikapp hundar som man ser närma sig vägen eller järnvägen.
b) Vargen har bredd ut sig till områden som är mycket mer trafikerat än de områden som ingick i den studien.

6) Drunknade och trafikskadade och trafikdödade hundar har halverats under den senaste tioårsperiod, till viss del beroende på bland annat radiopejl. Därutöver är det många jägare i den tredjedel av landet där vi har en permanent vargstam, som enligt samstämmande information från både Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund, har slutat jaga med hundarna lösa.

7) Enligt Agrias rådata dödades och skadades det 888 hundar av jakthundras i trafiken 1997 och 434 hundar 2009.
Dessa siffror blir sedan manipulerat och friserat av Svenska Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Daniel Ligné och Svensk Jakts redaktör Olle Olsson, och i ett pressmeddelande från april 2010 uppger man siffrorna 890 respektive 385!
Dessutom väljer man manipulativt siffror från 1997 och inte från 1999 vilket är tio år tillbaka i tiden ifrån 2009, därför att 1997 var ett rekordår i detta sammanhang.
En jämförelse mellan 2009 och 1999 är 735 mot 434!
 

.....