Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Karta över vargdödade hundar

Karta över jakthundar dödade av varg från 2007 och fram till i dag. På karten kan man i de områden där det varit flera angrepp även grafiskt se i vilken ordning som angreppen har skett.

Sambandet mellan angreppen visas med rött streck från
förste angreppet (grön) till andra angreppet (gul) och till senare angrepp (röd).


Visa Vargdödade hundar på en större karta  

 

.....