vargrevlogonew73
line773
Revir
line154

  Kynnefjället


             

 • Uppdaterat: 2012-12-09
 • Län : Västra Götaland
 • Status juni 2008 : Osäker familjegruppe
 • Status juni 2009 : Familjegrupp
 • Status juni 2010 : Familjegrupp
 • Status juni 2011 : Familjegruppe
 • Status 2012 : Familjegruppe
 • Antal vintern 2011/2012
 • Min : 6
 • Föryngring 2007 : ?
 • Föryngring 2008 : inte troligt
 • Föryngring 2009 : ja
 • Föryngring 2010 : nej
 • Föryngring 2011 : ja
 • Föryngring 2012 : ?
 • TIDIGARE BENÄMND DALS ED SÖDRA
 • Vintern 2006/07 hittades tecken på
 • en uppsplittning av det gamla reviret i
 • ett sydligt och ett norrligt.
 • Bekräftad vårvintern 2008.
 • Inga uppgifter op löpblod under 2008
 • Mer än två vargar i sällskap har inte
 • sporats i området under vintern 2007/08
 • Spårning under vintern 2008/2009
 • tyder på ett revirmarkerande par, men
 • ytterligare DNA analys krävs för att
 • särskilja från andra närliggande revir.
 • Löpblod registrerat 2010
 • Löpblod registrerat 15-16 februari 2011
 • Alfadyrene blir borte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line619

E-POST

(c) Vargreviret

Revirrelaterade nyheter