LetjennaVisa Letjennareviret på en större karta


  Uppdaterat: 2017-12-01
  Län : Hedmark Norge
  Status vintern 2011/12 : Revirmarkerande par
  Status vintern 2012/13 : Familjegruppe
  Status vintern 2013/14 : Familjegruppe
  Status vintern 2014/15 : Familjegruppe
  Status vintern 2015/2016 : Familjegruppe
  Min : 8
  Max : 8
  Föryngring 2012 : ja
  Föryngring 2013 : ja
  Föryngring 2014 : ja
  Föryngring 2015 : ja

  2013


  Tiken från Görsjön DNA-id: G74-11

  Hanen från Julussa 8 DNA-id: G132-11 V369

  161220 Ulvene får leve!
  Det blir ikke jakt på de fire ulvefamiliene i Letjenna, Slettås, Kynna og Osdalen. Det har klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå avgjort.

  160916 Vedtok lisensjakt i ulvesonen
  Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag lisensjakt på inntil 24 ulver for å ta ut alle ulvene i revirene Slettås, Letjenna og Kynna.

  160916 Ulvefamilien i Letjenna kan bli skutt
  Familiegruppen av ulv i Letjenna i Elverum har aldri spist en sau, likevel kan hele familien bli skutt til vinteren. I morgen behandler rovviltnemnda i region 4 og 5 hvor mange ulver som det kan jaktes på til vinteren.

  160915 Fornøyd med lisensfelling av 24 ulver
  Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, er fornøyd med at Fylkesmannen i Hedmark tar den sterke veksten i antall ulv i Norge på alvor, og legger opp til lisensfelling av inntil 24 ulver i Slettås-, Letjenna- og Kynna-revirene.

  150311 Neppe yngling i Letjenna hvis de tre ulvene hadde blitt skutt
  "“ Det hadde neppe vært yngling i Letjenna-flokken i Elverum dersom de tre ulvene hadde blitt tatt ut den 15. februar i 2014, konstaterer forsker Petter Wabakken.

  150311 14 ulver i Julussa og Letjenna
  Seniorforsker i Rovdata, Øystein Flagstad opplyste at det i løpet av de siste få årene er blitt store flokker ulver i Elverum/Åmot/Stor-Elvdal.

  141216 To helnorske ulvekull er påvist
  Det er så langt i vinter påvist ulvekull i de to helnorske ulverevirene Julussa og Letjenna, begge i Hedmark fylke.

  141216 Bestandsregistrering av ulv per 15. desember 2014: 41-50 ulver påvist i Norge
  Ni valper er påvist i Slettås-flokken, fem i Letjennareviret og fire i Julussa-flokken.

  140620 43 ulveflokker i Skandinavia
  Sist vinter ble det registrert til sammen 43 familiegrupper av ulv i Skandinavia. 35 var helsvenske og fem var grenseflokker, mens tre norske flokker holdt til i Julussa, Letjenna og Østmarka. Det melder Rovdata, som har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge. I samme periode ble det også registrert 23-24 revirmarkerende ulvepar. Av disse var 19 helsvenske, to til tre var helnorske og to par hadde revir på tvers av riksgrensen. I tillegg fant man 12 revir med andre stasjonære ulver, hvorav ti i Sverige, én på tvers av grensen og én i Norge. Den norske ulven hadde etablert revir alene i Åmli-Froland i Aust-Agder.

  140507 Ulv i Norger pr. 30. april 2014: Foreløpige konklusjoner for vinteren 2013/14
  Det er nå dokumentert tre valpekull av ulv i revir med helnorsk tilhold innenfor norsk ulvesone i 2013. To av ynglingene har skjedd i revir med fullstendig tilhold innenfor ulvesonen. Det gjelder valpekull som ble født i henholdsvis Østmarka ved Oslo og i Letjennareviret, nordøst i Elverum kommune. Dessuten er det tidligere bekreftet yngling i ytterligere et helnorsk ulverevir i 2013, men her har revirgrensene dekket arealer både utenfor.

  140217 Ulv i Norge pr. 15 februar 2014: Foreløpige konklusjoner for vinteren 2013/2014


  140123 To ulvekull dokumentert
  Så langt i vinter er det registrert 40-56 ulver i Norge, med 24-35 dyr med opphold kun på norsk side av svenskegrensa. Nylig fikk ulveforskerne bekrefta kull nr. 2 i Norge i Jullussareviret, og nå følges Letjenna-reviret tett for å dokumentere kull nr 3.

  130219 Tre ynglinger bekrefta i ulvesonen
  Bestandsovervåkninga av ulv viser at det i fjor ble født minst tre kull med ulvevalper i de helnorske revirene. I tillegg til Julussa og Slettåsrevirene, er det nå påvist yngling i Letjennareviret i Elverum.

  .....

vargrevlogonew73