Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Löshundjakt till vilket pris??

Många jägare som fått sina hundar dödade eller skadade av varg, har fått det när de släppt hundarna i områden där det tidigare, inom månader och i vissa fall kortare tid, har varit angrepp av varg på jakthundar.
Sambandet mellan dessa angrepp, visas här både i tabellform och på karta.

Man ser tydlig att många hundar kunna ha räddads om man med sin kännedom om tidigare angrepp hade struntad i att släppa vissa av hundarna.
17 hundar under perioden 2007-2008 som vargdödads borde inte alls ha släppts av ägarna, men tydligen kan priset för löshundsjakt aldrig bli för hög!

De 17 vargdödade jakthundar (per 30 november 2008) som är markerade med röd färg på kartat har dödads i områden där det tidigare varit fler än två vargangrepp på jakthundar inom en kortare tidsperiod, som resulterat i att hundar dödads eller då andra medialt intressanta händelser med varg och hund inblandad borde ha gjort ägarna medveten om risken och inte jagat med hunden lös i det aktuella området. Sådana händelser är till exempel när vargar har dödads eller blivit påskjutna i förbindelse med angrepp på jakthundar.


Visa större karta

Sambandet mellan angreppen visas med rött streck från förste angreppet (grön) till andra angreppet (gul) och till senare angrepp (röd).

Endast fall där hundar tidigare dödads av varg har tagits med i sammanställningen.
Detta eftersom sådana får den uppmärksamhet i pressen och genom de lokala “kanaler” att man kan säga att ägarna till senare dödade hundar borde ha varit medveten om risken att jaga med sina hundar i det aktuella området.
Undantag har gjorts där hundar dödads i situationer där ägaren inte medveten utsatt hundarna för risken, såsom hundar som smitit i förbindelse med kvällsluftning med mera, som på kartan visas med blå färg.

Tabellerna under visar de olika revir där fler hundar dödads. Nummer inom parantes hänvisar till de röda streck på kartan och avståndet visar inom vilken radie angreppen varit.

År

Datum

Hundras

Plats

Land

Länk

Herrestadsreviret (9)   1,5 mil radie

2008

081222

Drever

Hoverängarna, n Uddevalla

se

1 >>>

2008

081221

Petit Basset Griffon

Lane Ryr, n Uddevalla

se

1 >>>

2008

081129

Jämthund/
Coonhound

Ellenö, Färgelanda

se

1 >>>
2 >>>
3 >>>

2008

081007

Gråhund

Uddevalla

se

1 >>>

2008

081003

Drever

Uddevalla

se

1 >>>
2 >>>År

Datum

Hundras

Plats

Land

Länk

Jangenreviret (3)    1,5 mil radie

2008

081101

Schiller

ö Lysvik

se

1 >>>

2007

071221

Westie Terrier

Ekshärad

se

1 >>>

2007

070901

Stövare

Bäckalund, n Sunne

se

1 >>>

2007

070822

Finnstövare

Östanbjörke, Värmland

se

1 >>>

2007

070219

Cavalier King Charles

Östanbjörke, Värmland

se

1 >>>År

Datum

Hundras

Plats

Land

Länk

Skrälldalsreviret (7)    1,5 mil radie

2008

081012

Beagle/Hamilto n

Risarven, Ljusdal

se

1 >>>

2007

071129

Finnstövare

Lillskog, Ljusdal

se

1 >>>

2007

071030

Hammilton

Skrälldalen

se

1 >>>
2 >>>

2007

071021

Jämthund

Lillskog, v Ljusdal

se

1 >>>
2 >>>

2007

070920

Drever

Skrälldalen

se

1 >>>År

Datum

Hundras

Plats

Lan d

Länk

Sandsjörevirer (6)     1 mil radie

2008

081129

Jämthund

Nordmark, Filipstad

se

1 >>>
2 >>>
3 >>>

2008

081125

Finnstövare

s Sunnemo, Hagfors

se

1 >>>
2 >>>
3 >>>

2008

081008

Stövare

Sundsjön, Filipstad

se

1 >>>

2008

080906

Drever

Nordmark, Filipstad

se

1 >>>

2008

080820

Hamilton

Skåltjärn, Filipstad

se

1 >>>År

Datum

Hundras

Plats

Land

Länk

Hasselforsreviret (1)     1,5 mil radie

2008

081007

Drever

Tomasbråten, Degerfors

se

1 >>>

2008

080923

Hamilton

Ölen,Degerfors

se

1 >>>

2008

080828

Stövare

Lindås, Finnerödja

se

1 >>>

2007

071218

Tax

Gökhult, Åtorp

se

1 >>>

2007

071018

Gråhund/ Stövare

s Åtorp

se

1 >>>

2007

070906

Hamilton

Rudskoga, s kristinehamn

se

1 >>>År

Datum

Hundras

Plats

Land

Länk

Voxnareviret (8)     1 mil radie

2008

080204

Stövare

no Edsbyn

se

1 >>>

2007

071025

Hamilton

Torpet, n Edsbyn

se

1 >>>
2 >>>

2007

070826

Jämthund

Nybo, v Edsbyn

se

1 >>>År

Datum

Hundras

Plats

Land

Länk

Gräsmarkreviret (2)     3 mil radie

2007

071015

Stövare

Röjdåfors

no

1 >>>

2007

070903

Stövare

Bogen, Värmland

se

 

2007

070901

Gråhund

Bortan, Värmland

se

1 >>>År

Datu m

Hundras

Plats

Land

Länk

Äppelboreviret (4)     1 mil radie

2007

07102 0

Hamilton

Malung

se

1 >>>

2007

07090 9

Schiller

Äppelbo

se

1 >>>
2 >>>

2007

07090 7

Norrbotten spets

Äppelbo

se

1 >>>
2 >>>

Komplett tabell över vargdödade hundar finns här >>>

.....