Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Ändringen av jaktförordningens §28,
tjuvjägarnas våta dröm!

Jaktförordningens § 28 blev nyligen, efter hård påtryckning från jägare ändrat så att det numera inte behöver vare något angrepp på tamdjuret, för att ägaren kan få skjuta, det räcker numera att ägaren anser att det är ”uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående”
Många tunga remissinstanser såsom Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelesen var mycket kritiska till ändringen som man ansåg gjorde det svårt eller rentav omöjligt att få någon dömd för jaktbrott.

Numera kan vem som vill det, skjuta ett rovdjur illegalt, och om han eller hon råkar blir ertappad säga att man befarade ett angrepp. Att bevisa motsatsen eller bevisa att något tamdjur (hund) inte fanns på plats när rovdjuret blev skjuten blir nästintill omöjligt.

Efter två år blev ändringen så permanentad 2009 och i den förbindelsen kom Jägareförbundet med påståenden om att i och med att ganska så få vargar hade skjutits med hänvisning till den nya §28, så hade jägarna med andra ord inte utnyttjad paragrafen för illegal jakt.
Vad vet man om det egentligen? Den som missbrukad ändringen, den som viste att han troligen skulle klara sig om han skulle bli ertappad och därför vågade det han inte tidigare vågad, var skulle han ha för incitament för att gå till polisen med vad han gjort?
Bara jägareförbundets stolpskott kan komma på något så urbota dumt! >>>

Jägareforbundet2

Den nya (2009) §28 i jaktförordningen säger:

 • 28 § Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.
     Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret
  1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,
  2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
  3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.
     Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.
     Åtgärder enligt andra stycket 3 får, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Förordning (2009:310).

Följande blev skrivit före ändringen av § 28.

Jägareförbundet är en av de organisationer som jobbar för att få en till en förändring av jaktförordningens 28§.

§28: “Har en björn, varg, järv eller lo angripit och skadat eller dödat tamdjur och finns det skälig anledning att befara ett nytt angrepp, får tamdjurets ägare eller vårdare utan hinder av fredning eller bestämmelserna i 9 § döda det angripande djuret, om det sker i omedelbar anslutning till angreppet. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalpark.”

Jägareförbundet vill ha en ändring för att tillåta skyddsjakt vid ett direkt angrepp på hundar eller tamdjur. Syftet är att jakthundägare ska få lättera att freda sina hundar vid ett rovdjursangrepp.

Om man ser på de fall som varit de senaste åren, och ser på hur angreppen gått till, framgår det tydligt att en ändring av jaktförordningens 28 §  kommer att vare verkningslös i fråga om att få ner antalet vargdödade jakthundar.

 • Hundarna har varit utom synhåll.
 • Så långt borta att ingripande har varit omöjlig.
 • Händelseförloppet varit så våldsamt och snabbt att man inte har haft tid att ingripa.
 • Risken med en sådan ändring av 28 paragraf - om man då  inte undantar fredande av jakthund i förbindelse med jakt - är uppenbar.
  De mer extreme vargmotståndarna inom jägarkåren kan då skjuta en varg utan att hunden ens har varit i närheten och sedan påstå att det var för att freda hunden. Det blir i de flesta fall helt omöjligt att bevisa motsatsen, om det inte finns vittnen. Och då krävs det att dessa vittnen ju är villiga att prata, vilket ju kårandan inom jägarna förbjuder.

Risken är stor att ett antal vargar kommer att dödas helt i onödan.

Nr

Beskrivning

Län

Källa

1

Den som lånat Hunden hörde två snabba skrik. Sedan blev det tyst. Dagen efter hittade jag enbart tarmar och pejlutrustning efter henne, säger ägaren.

Dalarna

Falukuriren
2002-10-28

2

Hunden försvann under fågeljakt i slutet av oktober och hittades död i fredags.  Jag har letet dagligen, säger ägaren Roger Olsson- Anebo till Falu Kuriren.

Dalarna

Hudiksvall
Tidning
2001-11-21

3

Medan jakten pågick hörde jägarna plötsligt ett gällt skrik från hunden. Sedan blev det alldeles tyst. Några dagar efter att hunden försvunnit hittade han svaga blodspår i snöen och hundhår.

Värmland

Värmlands
Folkblad
1999-01-04

4

Plötslig tystnade hundskallen och på pejlingsutrustningen såg jägaren hur hunden ibland rörde sig ryckvis. När han kom fram till platsen, ungefär 500 meter från där han själv stått, mötte honom ett förfärlig syn.

Värmland

Värmlands
Folkblad
1999-10-11

5

Hunden hade försvunnit ur jägarnas åsyn, men han var då inte orolig för dens säkerhet. Dagen därpå hittades hundens sargade kropp.

Värmland

Svenska
Dagbladet
1996-01-17

6

Hon brukar alltid komma tillbaka och ägaren började därför följa spåren och fann en slaktplats med tydliga spår efter fyra vargar i snön.

Värmland

Aftonbladet
1999-11-26

7

Efter en timmas jakt upphörde plötsligt drevskallet. När ägaren efter närmare två timmars sökande hittade sin hund återstod bara huvudet och en bit av ena baklåret.

Värmland

Göteborgs-
Posten
1999-10-03

8

Jägaren hittade sin drevertik söndertrasad sedan hon försvunnit när de var ute och jagade i onsdags.

Östra
Götaland

Nerikes
Allehanda
1999-10-25

9

Hunden försvann för jägarna. De kunde vid något tillfälle höra hur hunden skrek.  Ytterligare pejling gjordes dagen därpå, och pejlingssändaren påträffades bredvid tarmar och maginnehåll från hunden.

Dalarna

Polisen i
Dalarna
2002-10-15

10

Jägaren hörde ett skrik och hunden skällde, sedan blev det tyst. Han gick åt det håll skriket kom från. I en svacka på en åker såg han en stor varg som stod och åt på hunden.

Dalarna

Falukuriren
2001-09-03

11

Under söndagsförmiddagen försvann hunden under jakt. Några timmar senare påträffades hunden död, delvis uppäten och sannorlikt dödad av varg.

Västre Götaland

Göteborgs-
Posten
2003-01-21

12

Ägaren släppte hanhunden när den fick upp älg. Malungjägaren hörde ett par underliga skall, sedan blev det tyst. Senare mötte han sin hund i skogen, mycket svårt sargad.Hunden avlivades senare av veterinär.

Dalarna

Dala-
Demokraten
1999-08-30

13

Förste älgjaktsdagen kund ha börjat bättre för jaktlaget.
Runt tio tiden hördes ett ylande från vargarna och efter det hittades en av jägarnas hund död.

Dalarna

Dala-
Demokraten
2001-10-09

14

Hunden är spårlöst borta och det syns tydliga vargspår och märken efter en hård strid.

Dalarna

Dala
Demokraten
1997-10-13

15

Eieren av harehunden hörte hundeleven, og kikket ut av vinduet i hovedbygningen på gården. På jordet på ca 200 meters hold, ble hunden nådd igen och bitt ihjel.

Östfold, Norge

Halden
Arbeiterblad
2001-03-21

16

Plötslig hörte han ett vanvittig hyl. To minutter etter fant han hunden liggande i en blodpöl, men tre ulver slet och dro i hundens tarmer.

Norge

Östlendin-
gen
2001-01-25

17

Hunden sto i elglos och ble värende igen i skogen om natten. Da ägaren kom tilbake morgenen etter fant han hunden ved hjelp av en hundpeiler. Hunden var da drept av ulven.

Östfold, Norge

Moss-Avis
2001-10-04

18

Hunden försvann under en småviltsjakt och ett par timmar senare hittade ägaren hunden död.

Örebro

ATL
2001-09-19

19

Hundens los etter en hare ble brått avbrudt, och da eieren fant hunden efter ett par minutter var blandt annet magen revet opp.

Hedmark Norge

NRK.NO
2002-11-01

20

Efter 10-20 minutter hörde jag några konstiga skall, följde av några svaga skrik. 40 meter från där han hittade tiken så han två vargar och när han var 20 meter från, så han ytterligare en varg. När han kom fram till hunden så han att vargarna hade ätit upp hela tarmpaketet.

Värmland

Södra
Dalarnas
Tidning
2002-11-05

21

Plötslig hörde han hunden skrika till, men det gick fort över och sedan blev det alldeles tyst. Hunden var då cirka 1 kilometer från ägaren. När den hittades var ena sidan rivit upp och tarmarna låg utanpå kroppen.

Jämtland

Läns-
tidningen
2003-09-13

22

Ägaren så hunden på andra sidan mossen, kanske 500 meter bort. Så hördes två grova skall och sedan skrek den, sen blev det tyst. När hunden  hittades fanns bara huvudet och delar av bogarna kvar.

Västra Götaland

Svensk Jakt
Nyheter,
1119_nyhet.asp

 

.....