vargrevlogonew73

Nyskogareviret ligger i norra Värmland på båda
sidor om gränsen till Norge.

Norr om detta reviret finns enda ett vargrevir, Bograngen, och man har vid hjälp av spårning och radiopejling konstaterat att det finns en viss överlappning  mellan reviren.
Vintern 1997-1998 konstaterade man en ensam revirmarkerande hona i området. Vintern 1998-1999 hittade man inga spår efter varg, men det kan inte uteslutas att hon var kvar. 
Så vintern 1999-2000 hittade man spor efter ett revirmarkerande par.
Detta paret blev radiomärkte i februari 2000

Föryngring våren 2000 är bekräftad genom att man vintern 2000-2001 spårade minst 4 vargar i reviret. Två av dessa valpar radiomärktes 12 februari 2000.
Även 2001 har man konstaterat en föryngring inom reviret.

Den 7 januari hittades den radiomärkte hanvargen 0108 död nära Nyskoga. 
Vargen hittades nära en död älg och snön rund älgen visade tydliga spår efter vargarnas kamp med älgen. Man trodde därför först att vargen hade skadats så svårt vid kampen med älgen att den senare avlidet, men senare undersökning på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), visade att den hade död till följe av en leversjukdom. 
 Den 12 januari 2002 sövdes tre av vargarna i reviret, däribland båda alfadjuren.
Alfatiken, 0008, var vid märkningen drabbad av en form för våtexem i nacken, troligen till följ av halsbandet, och kunde därför inte utrustas med ny sändare, även om man bedömde att såren skulle ha läkts inom en månads tid.
Utöver alfahanen, 0007 , som blev utrustad med en ny radiosändare, blev en ung hane från årets kull även den utrustad med sändare. Denne vargen fick registreringsnummer 0202 och vägde 35 kg.

Den 25 januari 2002 lyckades man söva två tikvalpar och en hanvalp, alla från årets kull.

Båda tikvalparna vägde 30 kg och fick numren 0206 och 0207, och hanen fick nummer 0205 och vikten var vid märkningen 39kg.
Båda tikarna blev utrustade med radiosändare, och hanvalpen, av kostnadsskäl, endast blev öronmärkt. ( Dom unga hanar vandrar ofta långa sträcken och övervakningen kan därför som oftast endast ske med flygplan, något som gör detta mycket kostsamt.)
Kvar inom reviret 2001 var även den radiomärkte tikvalpen 0107 plus eventuella andra omärkte vargar, och total uppskattas då antalet till minimum 7 djur.

 

Kartan visar hur ofta man har pejlat vargarna inom dom olika områden av reviret under perioden 2001-2002.

Tikvalpen 0107 utvandrade till området kring Elverum i Norge där man förlorade kontakten med henne. Senaste pejlingen var den  11 september 2002.

Tiken 0206 utvandrade 2003 till området sydväst om Tyngsjöreviret, der den bildar par med en 5 årig hanne utvandrad från Filipstad reviret.

Tiken 0207 utvandrade ut till området söder om Ulriksbergsreviret där hon bildade par med en hanne 0304 som märktes vintern 2003/2003 i det såkallade Stadrareviret i Örebro län.

Vintern 2003/2004 om märktes alfahannen 0007 och som alla andra vargar nymärkte vargar fick han en sändare med GPS för positionering som använder det vanliga GMS mobiltelefonnätet för att skicka den uppsamlade informationen till forskarna.

Topdark330