vargrevlogonew73

Ockelboreviret är belägen i landskapen Dalarna, Hälsingland och Gästrikland.

Vintern 1998-99 hittades spor efter en revirmarkerande vargtik i området, men man vet att det även har varit stationär varg i området åren före, men inte hittat tecken på revirmarkering.
Samtidig med spårningsarbetet detta året konstaterar man löpblod.
Spårningsarbetet var under kommande vinter, 1999-2000 mycket blygsam med endast 7 kilometer vargspor fördelat över 5 dagar.
Det finns upplysningar om eventuella spår efter revirmarkering denna vinter, men dessa är inte säkra.

I början på vintern 2000-2001 spårar man en enslig revirmarkerande vargtik i området, och så i januari 2001 finner man spår efter en annan varg som kommer in i området norrifrån.
Mellan den 24 och 26 januari möts vargarna, och nu följer en period där man dagligen hittar spår efter att dom följs åt.
De förblir ihop resten av spårningssäsongen, och även denna vintern hittar man spår efter löpblod.
I mitten av juni får man syn på alfaparet i följe med fyra valpar mellan Svartnäs och Vintjärn.
I  november 2002 hittade man åtta spårlöpor efter varg, men även om man då misstänkte att det kunna röra sig om spår efter åtta djur var man inte säker på mer än sex, eftersom vargar ofta går i varandras spår.

Senare samma vinter hade folken från Vargprojektet på fler ställen tio parallella spårlöpor när man följde efter flocken i cirka två mil över sjöarna i trakten av Gruvberget.
Att ett vargpar lyckas att bli till en flock på tio efter endast en föryngring är mycket ovanligt. Dödligheten bland valparna är normalt mycket hög.
De förste veckorna efter nyår håll flocken till i området några kilometer från samhället Katrineberg, där dom tydligen hade fler slaktplatser som de besökt. Gullan och Leif Holst som driver företaget "Holsts Finnskogsupplevelser" i området, berättade hur det så ut som "rodelbanor" i nysnön, där vargflocken gått fram.

 

ockelbosmall

 

Topdark330