Uppdaterat 11 mars 2013 Revirstatus

vargrevlogonew73
line773


Sprängarbacken

Mycket intressant läsning om vargarna i Hälsingland

Denna sida uppdateras inte längre,
då vargflocken inte längre fins kvar.

Furudalsflocken håll till i ett område
norr om  Furudal i Dalarnas län

Vintern 1997-98 registrerade man minst en varg i området, och sent hösten 1998 fans det obekräftade rapporter om både två, tre och fyra vargar som setts tillsammans.
Efterföljande spårningsinsatser i mitten av november 1998 och början på februari 1999 resulterade i att man endast kunde verifiera att det fans en ensam vargtik i området. Denna tiken upphåll sig i ett begränsad område norr om Furudal, där man även fann spår efter revirmarkering.
Vid följande vinters spårningsarbejde hittade man löpblod och spår efter revirmarkering från en ensam vargtik.
I mittan av oktober 2000 så man så första spår efter två vargar i sällskap, och resten av vintern 2000-2001 spårade man vargparet tillsammans vid fler tillfällen. Även spår efter löpblod och revirmarkering syntes till.
I början av november 2001 hittade man spår efter fler vargar i flock nära Ore som ligger några kilometer söder om Furudal.
Man vet numera att det finns mer än 8 vargar inom reviret, men mer spårning krävs för att säkerställa antalet.

 

Furudalsmall

 

 

E-POST

(c) Vargreviret

Revirrelaterade nyheter

Mycket mer om reviren,
se här: Alla Revir