Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Relativ risk

En term som har blivit populär bland vargmotståndare, för att “bevisa” att varg är en större risk för jakthunden än trafiken, är termen “relativ risk”.
Går i korthet ut på att antal trafikdödade hundar dividerat med antal biler jämförs med antal vargdödade hundar dividerat med antal vargar.

Enligt dessa personer är en låg relativ risk att föredra för den som vill släppa sina hundar lösa i skogen.

Exemplet härunder viser hur stolligt det resonemanget är.

Relativ risk stor

Fakta är att risken för den lösspringande hunden är större i revir A än i revir B, och risken för att hunden dödas i trafiken är större än att få den dödad av varg, även om man jagar i rovdjurslänen.

.....