SkuggehöjdenVisa Skugghöjdenreviret på en större karta


  Uppdaterat: 2017-12-01
  Län : Värmland/Hedmark
  Status juni 2010 : Oklar stationär förekomst
  Status juni 2011 : Familjegruppe
  Status vintern 2011/12 : Familjegruppe
  Status vintern 2012/13 : Familjegruppe
  Status vintern 2013/14 : Familjegruppe
  Status vintern 2014/15 : Familjegruppe
  Status vintern 2015/2016 : Familjegruppe
  Föryngring 2010 : ja
  Föryngring 2011 : ja
  Föryngring 2012 : ja
  Föryngring 2013 : ja
  Föryngring 2014 : ja
  Föryngring 2015 : ja

  Överlappande spårninger med Bogen/Manskog reviret gör situationen oklar

  Mer information 1 >>>

  Löpblod inte registrerat 2011

  2013


  Tiken från Lövsjön 2 DNA-id Sv/No : G18-10 / V376

  Hanen från Kynna 2 (F1) DNA-id Sv/No : G47-10 / V286

  130506 DNA visar att Blekingevargen vandrat från Värmland
  Prover av vargspillning söder om Backaryd visar att vargen ursprungligen kommer från Skugghöjdens revir i Värmland. En vandring på minst 50 mil genom landet.

  120521 Gränsrevir får inga nya vargar
  Naturvårdsverket har meddelat att det inte kommer att sättas ut några vargar i Skugghöjdenreviret i Värmland, som tidigare utpekats som möjligt revir för förstärkning av genetiken i vargstammen.

  120125 Vargtikar i Värmland kan få djurparkstillskott
  I två av Värmlands vargrevir kan man försöka få vargtikar att ta emot valpar från djurparker, enligt länsstyrelsen: Gåsbornsreviret i östra Värmland och Skugghöjdsreviret i västra.

  120124 Vargvalpar ska placeras i Värmland
  Länsstyrelsen har pekat ut två områden där vargvalpar kan placeras ut under våren 2012. De områden som Länsstyrelsen bedömer som lämpliga är Gåsborns- och Skugghöjdsreviret i östra respektive västra Värmland.

  110114 Tredje vargrevir undantas från jakt
  Ytterligare ett vargrevir, Skugghöjdsreviret i Värmland, har fridlysts inför vargjakten som startar på lördag.

  110114 Ingen licensjakt i Skugghöjdsreviret
  Naturvårdsverket har som väntat beslutat att det inte blir någon vargjakt i det revir i Värmland där en avkomma till en invandrad varg har etablerat sig.

  101223 Utländsk varg född i Värmland
  Den första vargen med utländska gener har fötts i Värmland. Föryngringen skedde i Skugghöjdsreviret norr om Mangskog.

  .....

vargrevlogonew73