vargrevlogonew73
line773
Revir
line154

  Slettås


             

 • Uppdaterat: 2012-12-09
 • Län : Hedmark Norge
 • Status juni 2010 : Revirmarkerande par
 • Status juni 2011 : Familjegrupp
 • Status 2012 : Familjegruppe
 • Antal per 15 nov 2012
 • Min : 7
 • Max : 8
 • Föryngring 2010 : ja
 • Föryngring 2011 : ja
 • Föryngring 2012 : ja
 • Löpblod registrerat 22-27 feb 2011
 • 1 död varg pr april 2011
 • Alfadyrene blir borte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line619

E-POST

(c) Vargreviret

Revirrelaterade nyheter