Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Lite statistik om jakthundar

Tabell 1.
Dödade och skadade jakthundar enligt

2007

2008

2009

Agria

24

20

23

Viltskadecenter

43

41

46

Förhållandet

1,8

2,1

2,0

För att få siffror för hela hundpopulationen och inte enbart för de hundar som är försäkrade hos Agria, används förhållandet mellan Agrias siffror för vargrelaterade skador och Viltskadecenters siffror som en fingervisning.
Viltskadecentrets siffror är omkring 1,9 gånger större enligt Tabell 1.

Tabell 2. Gennomsnittligt antal dödade och skadade jakthundar för år
2007-2009

Hundar försäkrade
hos Agria

Totalt

Skottskadade

13

25

Varg

22

42

Vildsvin

20

38

Trafik

433

822

Drunkning

43

81

Kommentarer till statistiken:

1) I Agrias siffror ingår 3-4 raser där merparten av hundarna troligen inte används för jakt, såsom Labrador, Springer Spaniel och Golden Retriever.

2) I Agrias statistik för trafik utgör dessa hundar i snitt 67 hundar.
Därutöver finns det de hundar som är registrerade som blandras.
Men även i Agrias och Viltskadecenters statistik för vargrelaterade skador finns det med hundar som inte är jakthundar, vilket drar en jämförelse åt andra hållet

3) Enligt Agria finns ingen diagnoskod för vildsvinskada vilket betyder att mörkertalet kan vare mycket stor, eller som Agrias Ib Ahlén uttrycker
det, “det här är bara toppen på ett stort isberg”.

4) I den redovisade statistiken saknas diagnoskoden försvunnen under jakt vilket för Agrias statistik för åren 1997-1999 var av samma storlek som drunkning, tabel 1 sida 37.

5) Tidigare studier visade att endast en av fem hundar som dödades inom vargrevir, dödades av varg samt att trafik var en nästan lika stor risk för hundarna som varg.
Dessa förhållanden har ändrats under tiden i och med att!
a) Användandet av radiopejl på hundarna har ökad och därmed möjligheten för att hinna ikapp hundar som man ser närma sig vägen eller järnvägen.
b) Vargen har bredd ut sig till områden som är mycket mer trafikerat än de områden som ingick i den studien.

6) Drunknade och trafikskadade och trafikdödade hundar har halverats under den senaste tioårsperiod, beroende på bland annat radiopejl och att många jägare i den tredjedel av landet där vi har en permanent vargstam, enligt samstämmande information från både Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund, har slutat jaga med hundarna lösa.

7) Enligt Agrias rådata dödades och skadades det 888 hundar av jakthundras i trafiken 1997 och 434 hundar 2009.
Dessa siffror blir sedan manipulerat och friserat av Svenska Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Daniel Ligné och Svensk Jakts redaktör Olle Olsson, och i ett pressmeddelande från april 2010 uppger man siffrorna 890 respektive 385!
Dessutom väljer man manipulativt siffror från 1997 och inte från 1999 vilket är tio år tillbaka i tiden ifrån 2009, därför att 1997 var ett rekordår i detta sammanhang.
En jämförelse mellan 2009 och 1999 är 434 mot 735!

Vargreviret Tema Hund >>>

.....