Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

En jakthund dödad av varg
inbringar större ersättning,
än om den dödades i trafiken
eller blir skjuten.

En stövare, drever, jämthund eller vanlig familjehund som dödas av varg, ersätts av länsstyrelsen med ett fast belopp, utan hänsyn till hur många andra försäkringar man än måtte ha på hunden. 
Saken om hunden Lie, som skadades av en varg öster om Orsa i slutet av november, har  det skrivits flitigt om på Jägarnas Riksförbunds hemsida.

1 >>>  2 >>>  3 >>>  4 >>>

Att den saken fått en sån uppmärksamhet, mycket större än många liknande fall, beror med stor sannolikhet på att ägaren har starka kopplingar till Folkaktionen Ny Rovdjurspolitiks lokalavdelning i Dalarna, där han sitter som revisor, och att barn, djur med stora ögon (som sälungar) eller andra svaga i samhället, i detta fall en pensionär med begränsad ekonomi och en heroisk 8-årig pojke, är bra exempel att ta till för att väcka medkänsla och sympati, och något som kan driva sakfrågan åt “rätt” håll för de som använder sig av dem.

Och det är väl inte helt utan grund att det råkar vare den 8-åriga sonen till viceordförande i samma förening som startad en lovvärd insamling till förmån för ägaren till hunden Lie.
Tyvärr men inte helt förvånande används hela saken och pojkens engagemang på ett mycket osmakligt sätt av vargmotståndarna.

Fakta är att den som får sin hund angripen av varg eller något annat av de stora rovdjur har ett större ekonomisk skydd än om hunden skadas av ett vildsvin, en bil, blivit vådaskjuten eller utsatt för några av de hundratals andra risker som jakthundar utsätts för.

I och med att det konstaterats att det är varg som orsakad skadan, får ägaren till Lie upp till 7000 kronor för veterinärbehandling från staten förutom vad han får från sitt privata försäkringsbolag och om han är medlem i Jägareförbundet eller Jägarnas riksförbund eller abonnerar på vissa jaktidningar, har han per automatik en såkallad rovdjursförsäkring som en extra föremån.

Man bör dock passa på att inte låta sig luras av dessa fina extra föremån, för de är inte helt så fina och attraktiva om man kollar närmare. De ger till exempel inte någon extra ekonomisk skydd, såsom det hade varit önskvärd i den aktuella saken.
Det är i själva verket så att om hunden redan är försäkrad, vare sig i samma bolag som respektive förbund anlitar, eller i något annat bolag, får man inte ut större belopp om hunden dödas av rovdjur eller täckning för ett större belopp till veterinärbehandling, än vad som gäller som maxbelopp för den enskilda försäkringen.
Försäkringsbolagen delar i sådana fall på utgiften, solidariska som försäkringsbolag ju alltid är med varandra, och kånkar hem premien från både den enskilda och från förbunden.

Endast för den som inte har någon privat försäkring kan detta vare ett bra och billigt alternativ, men då måste man i alla fall själv stå för kostnaden om hunden skadas eller dödas av några av de otalliga andra risker som en jakthund dagligen utsätts för.

Jagar man i eller utanför vargområden, så är en bra försäkring trots allt guld värd den dag hunden råkar ut för en olycka som resulterar i stora veterinärkostnaden, om än dock bara ekonomiskt.
Bättre är dock att låta bli att använda dessa jakthundraser, sådana jakthundar som ju är kända för att jobba långt från föraren, vare sig man jagar inom eller utanför kända vargstråk.

Jägarnas Riksförbunds försäkring
Jägareförbundets rovdjursförsäkring
Jaktmarker och Fiskevattens rovdjursförsäkring
Dubbelförsäkringsöverenskommelse
Folksam hundförsäkring
Agria
If Hundförsäkring
Sveland

.....