Uppdaterat 11 mars 2013 Revirstatus

vargrevlogonew73
line773


Denna sida uppdateras inte längre,
då vargflocken inte längre fins kvar.

Reviret ligger mellan Lima och Sysslebäck, på gränsan mellan det nordligaste Värmlands län och Dalarna.

I månadsskiftet januari februari 2000 blev det spårat en varg väster om Lima och följande vinter 2000/2001 spårade man en ensam revirmarkerande varg i området mellan Lima och Sysslebäck.
Sammanlagt spårade man vargen en sträcka på 70km i november, december och januari.

I maj 2001 så man en varghona med fyra små valpar i området väst om Tandö, och igen i början av oktober.
Ut ifrån kännedom om personerna som rapporterade att dem hade set vargarna och dessa personers kunnande om varg, bedömde den ansvarige för rovdjursspårning i området att det verkligen rörde sig om en ny vargflock. Namnet man då valde på reviret var Tandövala efter platsen som ligger mer eller mindre i mitten av det förmodade reviret.
Detta namnet har man dock gått ifrån igen och gått tillbaka till att använda namnet Tisjön.

Första helgen i november var man ute för att spåra i området, men då hittade man endast spår efter en ensam varg.
Senare på vintern 2001/2002 trappade man upp spårningen och man hittade då spår efter två vargar som gått tillsammans, varav det ene djuret revirmarkerade.
Därutöver har man inte hittat spår efter andra vargar.

Man kan dock inte utifrån dom upplysningar man har, helt utesluta att det verklig var en föryngring våren 2001. Man kan ju till exempel spekulera i om det är ett ensamt alfadjur som hade förlorad sin maka tidig på våren, som man så  på sommaren tillsammans med sina valpar. Valpdödligheten bland vargar är rätt hög, och med endast en vuxen till att skaffa föda är chanserna för ungarna att överleva inte så stora. I så fall kan dom två vargarna i området vare en av föräldrarna som nu går tillsammans med ett av sina egna avkomman, men det är som sagt endast spekulationer.

Väster om området finns Bograngenreviret där tiken numera är rett så gammal och därför troligen inte heller i år kommer att få valpar.
I sydöstlig riktning, nere vid Malung, har en ensam radiomärkt vargtik, "Camilla" 0101, som utvandrad från Grangärdereviret uppehållit sig en längre tid.
I öst finns Leksandsreviret där den gamla tiken numera har fått ny maka.

tandövalareviretsmall

 

Området mellan Tisjöen och Leksandsreviret är tillräckligt stort förr att rymma enda en vargflock, och det är väl också bara en fråga om tid innan tiken i trakten av Malung hittar en maka, så det blir en spännande tid för alla vargvänner som bor i dessa trakterna.

 

E-POST

(c) Vargreviret

Revirrelaterade nyheter

Mycket mer om reviren,
se här: Alla Revir