Varåa
  Uppdaterat: 2017-13-01
  Län : Hedmark
  Status vintern 2015/2016 : Revirmarkerande par
  Min : 2
  Max : 2

  Nyt par vintern 2015/2016

  111217 Ulv i Norge pr. 8 desember 2011
  Foreløpige konklusjoner: Valper født i 2011 er nå påvist i to familiegrupper i norsk ulvesone. Forutsatt at ulvene som de siste dagene er fulgt på begge sider av Riksvei 25 i Trysil tilhører Slettåsflokken (og ikke er Varåa-Höljesulver med avkom) og forutsatt at revirgrensene til Aurskogsflokken er begrenset til norsk side av riksgrensa, er det foreløpig påvist to helnorske valpekull i norsk ulvesone.

  .....

vargrevlogonew73