vargrevlogonew73
nyheter
line773

Om vargen.

Fakta om vargen

Könsmognad.
Hur vargen hittar sin partner.
Reviret.
Markering av revir.
Parningen.
Valparna.
Jakten
.

Döda vargar 1977-2002

Lista över döda vargar från 1977 till 2002 med angivelse av datum, kön, plats och dödsorsak.

 

Wargen.
( vargen förr )

Gysinge vargen.

Senast en varg dödad ett människa här i Sverige var 18 mars 1821 då sonen till Olof Ersson och Lisa Clasdotter,  den 6-årige Anders, från Vatebo i By socken i Delarna dödades av en av dem mycket omnämnde Gysingevargarne.

En ödesdiger vargjakt.

I början av 1700-talet fans det mycket varg i visse delar av Småland, och för dåtidens  jordbrukare var det ett reellt problem. Att miste ett får, en ko eller en hest till vargen kunde på den tiden betyda svält och död.

Statestik från 1800-talet.

Statestik över skjutna vargar i Sverige, och lite om vargdödad boskap i Älmeboda socken.

Gosse uppäten av varg.

En vallpojk som dog på grund av vädrets makt, blev uppäten av varg i närheten av Strömsund i början på 1700-talet.

Från Finneröja Socken.

"Korna gå på sommarbeta i skogen och ge sig ibland iväg så långt från gården, att det kan ta dagar att få reda på dem. Det finnes inga stängsel som begränsa ägorna, varför djuren kunna röra sig fritt i så gott som hela Urtiven mellan Vättern och Unden. Det händer att de ge sig iväg flera mil från gården

Enligt skallreglementet som antogs vid den allmänna sockenstämma den 20 november 1842 ålåg det drevkarlarna att vare "försedd med en fyrkantig jernspik af en half aln längd, försedd med ett två alnar långt trädskaft.(1 aln = 60cm)

Uddrag från domböckerna.

 • 1688 22 oktober.
  Kornett Tifverman i Korterud, Tiveden, begär att få rödja för att skydda sig mot björn och varg.
 • 1693 8 juni.
  Johanna, Olofs hustru i Gatan, och hennes granne Jöns i Ekebacken begära få svedja till skydd mot vargen; 3 nötkreatur dödade förl. År; ingen dag säker om små lamm och små kreatur.

Dokumenterade fall där
människor har dödats
av varg

 

"Under det jag tänckte skrifwa mitt ringa namn, inkom den bedröfwerlige berättelsen, det 2:ne wargar i dag kl. 10. För middagen, på Walaholms Torp, tagit, inwid hus-dörren, en gosse af 9. Åhrs ålder, och, oachtadt modrens skriande, släpad honom bort och ätit upp det ena låret, innan dess döda kropp, medelst folcks tillopp, kunde räddas"

"Den 17 december Jon Swen vid Rinefors ihiälrefwen af en ulv och mest opätin 4 ½ åhr gamel"

 

 

 

Vargen och hunden.

Fakta om
vargangrepp på
hundar

Följande är resultatet från en pilotstudie om jakthundsanvändning i fem olika vargrevir och statistik över vargangrepp på hundar 1999-2000.
Det finns en del svagheter i studien därför att det tills vidare endast har dödats fem hundar inom dessa områden.
Studien fortsätter dem kommande åren.

Hundar dödade av
varg i Sverige
och Norge
från 1999 till 2002.

I år har det tills nu 20 december 2001 endast dödats 4 jakthundar i Sverige, två i trakten av Hagfors, en söder om Hofors och en norr om Karlskoga.

Vargen Ylva och
hunden Picko

Ylva föddes under våren 1988, möjligen i en lya nära Bjurberget som ligger inom det nuvarande reviret till Nyskogaflocken. I alla fall hade vargar sedan mittan av 70-talet hållit till i dessa trakter.
I april 1989 fick man syn på henne för första gången i byn Hensgård i V:Ämtervik, som ligger söder om Sunne och öst om Arvika i Värmlands län.

 

 

Forskning.

Genetik.

 • Så få som två hannar och
  en hona kan ha lagt grunden
  till den nuvarande
  vargstammen.
 • Det finns ingen släktskap
  mellan den nuvarande
  vargpopulation och
  vargarna från förr 1980.
 • Det finns ingen släktskap
  mellan djurparksvargarna
  och dom viltlevande
  Skandinaviska vargarna.
 • Den genetiska variationen
  i stammen är på väg neråt
  igen (mer och mer inavel).
 • Vargen som nu finns i
  Nordland skiljer sig genetiskt
  från dom Skandinaviska och
  är därmed mycket värdefull
  för vargstammans framtid.

 

Varg-
spillning.

Tjernobyl-vargarna.

 

 "Chockrapport om varg på den ryska landsbygden",

 • Tjernobyl-vargar sprider sig över landet..
 • Klövvilt flyt in till städerna.
 • Boskap blir vargmat.
 • Befolkningen lämnar glesbygden.
 • Viltförvaltare ber om militär hjälp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-POST

(c) Vargreviret