Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Fakta om vargangrepp på hundar,
en pilotstudie.

Följande är resultatet från en pilotstudie om jakthundsanvändning i fem olika vargrevir och statistik över vargangrepp på hundar 1999-2000.
Det finns en del svagheter i studien därför att det tills vidare endast har dödats fem hundar inom dessa områden.
Studien fortsätter dem kommande åren.

Jakthund, troligen av tidig spaniel eller retriever typ.

  • Jakthundar i dem olika vargreviren löpte lika stor risk för att bli angripna av varg.
  • Risken för att jakthunden blev angripen har intet samband med hundens ras eller kön.
  • Den största risken för att jakthunden skadas eller dödades under jakt beror inte på varg eller trafik.
  • 45% av jägarna i vargrevir har minskad sin användning av hund under jakt på grund av varg.
  • 12% av jägarna i vargrevir har slutat att använda hund under jakt på grund av varg.
  • Huvudvikten av jägarna som minskad eller slutat att använda hund under jakt på grund av varg, var jägare som jagade med Drevare eller Stövare.

För att förebygga angrepp av varg på jakthunden är den mest använda åtgärd att avspåra jaktområden, alternativ att använda vargtelefon i dem vargreviren där sådan finns.

Hela studien kan hämtas som PDF-fil från Viltskadecentret.
Jakthundar i vargrevir >>>

.....