Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Hundar dödade av varg i Sverige och Norge
från 1998 till 2012

Studier har visat att vargen i de flesta fall skyr båda människor och hundar, men det omvände är tydligen inte fallet för vissa hundar.

I en studie blev ett antal jakthundar testade på 1 tim gamla spor efter radiomärkta vargar.
Mer än hälften av de hundar som testades följde i spåret efter vargen, och samma hundarna följde även i spåret efter andra hundar.
Här finns det i alla fall en möjlighet att reducera risken för att hunden ska råka illa ut, om man jagar med den inom ett område där det finns varg.
Lär hunden att INTE följa i spåret efter andra hundar och troligen lär hunden därmed även att inte följa i spåret efter vargen.

Hundar dödade av varg från 1998 till och med november 2012,
fördelad på hundrasen.

Olika hundraser utsätts för olika risk när de släpps i områden där det finns varg, mest beroende på dessa hundars olika jaktsätt, men även andra faktorer har betydelse såsom antal hundar av specifik ras som används vid löshundjakten.

Ras

Antal

Stövare

74

Drever/Tax/Basset

64

Älghundar

60

Spetshundar

7

Fågelhundar

5

Andra jakthundraser

18

Blandras

 4

Sälskapshundar

26

Totalt

258

Anmärkning till tabellen:
1) Andra jakthundraser inkluderar Wachtel, Karels Björnhund, Laika, Beagle, Tysk jaktterrier samt diverse korsningar mellan Beagle, Stövare, Drever. Jämthund, Coonhound och Finnspets.
2) Blandingar mellan olika stövarraser och mellan gråhund och jämthund finns inkluderade bland stövare hänhållsvis älghundar.

Vargdödade hundar1998-2012 efter ras

12 procent av de dödade hundar är sälskapshundar eller blandrashundar, övriga tillhör några av jakthundraserna.

.....