Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

vargrevlogonew73
Tema Hund

Vildsvin lika farlig som varg.

En ny sammanställning av statistik från försäkringsbolaget Agria, visar att vildsvinen i de län där dessa finns är orsak till lika många försäkringsfall rörande hundar som vargen är i varglänen.
Samtidig visar statistiken att trafiken är mer än sex gångar farligare för lösspringande hundar i varglänen än vargen.
Dessutom har vildsvinskadorna ökad sex gångar mellan perioderna
2007-2009 och 2010-2011.

Vad Agria har gjort är att jämföra statistik från ”varglänen” Dalarna, Värmland och Gävleborgs län med statistik från Skåne och Södermanlands län där det finns stora populationer av vildsvin.

I tabellerna härunder visas antal anmälde skador per 10 000 försäkrade hundar.

Antal pr 10000

Varglän

Övriga landet

Drunkning

1,2

1,3

Varg

3,4

0,3

Vildsvin

0,8

2,4

Skjutvapen

0,9

0,3

Trafik

22,2

20,2

Antal pr 10000

Vildsvinslä n

Övriga landet

Drunkning

1,5

1,2

Varg

0

0,6

Vildsvin

3,7

1,7

Skjutvapen

0,5

0,3

Trafik

21,6

18,5

I Sverige räknar man med att det finns 800 000 hundar totalt.
Om vi utgår ifrån att det inte finns någon större skillnad mellan antal hundar i förhållande till befolkningen i de olika län betyder det att det finns 70 300 hundar i de nämnde varglänen och 120 000 hundar i vildsvinslänen.
Om vi även utgår ifrån att Agria har samma marknadsandel i de olika län och vi applicerar Agrias siffror på antal hundar i de två områden, får vi följande siffror

Antal

Varglän
70300 hundar

Övriga landet
730700 hundar

Drunkning

8,4

95,0

Varg

23,9

21,9

Vildsvin

5,6

175,4

Skjutvapen

6,3

21,9

Trafik

156,1

1476,0

Antal

Vildsvinslän
120000 hundar

Övriga landet
680000 hundar

Drunkning

18,0

81,6

Varg

0

40,8

Vildsvin

44,4

115,6

Skjutvapen

6,0

20,4

Trafik

259,2

1258,0

Som syns finns det en ganska så bra överensstämmelse mellan dessa två tabellerna i fråga om summan av registrerade skador.
De avvikelser som finns beror bland annat på att Agrias marknadsandel skiljer mellan de olika län, att antal hundar inte exakt speglar befolkningsstorleken i länen samt eventuella avrundningsfel.

Men avvikelserna är inte större än att det kan användas för att beräkna det totala antalet hundar som skadas eller dödas av de olika orsakerna i Sverige, vilket visas i tabellen härunder.

Antal

Sverige
800000 hundar

Sverige
Procent

Drunkning

101

5,3

Varg

43

2,2

Vildsvin

170

8,9

Skjutvapen

27

1,4

Trafik

1575

82,2


En jämförelse med tidigare statistik gällande hela Sverige där endast jakthundraserna var inkluderade, visar på samma siffror i fråga om drunkning, varg och skjutvapen.

När det är fråga om trafiken ser vi en fördubbling. En stor del av de trafikrelaterade hundar är så klart jakthundar då dessa i större utsträckning utsätts för riskerna med trafiken, och det är inte helt orimligt att tro att halvparten av de trafikskadade och dödade är jakthundar.

När vi sedan ser på de hundar som råkat ut för vildsvin, ser vi att siffrorna har fyrdubblats.
Troligen är merparten av dessa jakthundar, och ökningen i statistiken från
2007-2009 rörande jakthundar till de värden som redovisas på denna sida, stöds av Agrias statistik som visar på en sexdubbel ökning mellan de två perioderna.
>>>

Hund Sverige Liten

Anmärkninger till statistiken:

1) Stort mörkertal vad angår vildsvinrelaterade skador. Enligt Agria: När det gäller antalet hundar som skadas av vildsvin rymmer det ett stort mörkertal – större än för de övriga djurskadorna. Vanligt är att de skador hunden får av vildsvinen anges som sårskada eller bitskada. Vildsvinsskador kan även ingå i gruppen "skadad av vilt". Den statistiken vi har för vildsvin kan därför sägas vara toppen på ett isberg.

2) Diagnosen “Skadad av vilt” har utlämnats här då den endast fanns registrerat för varglänen.
Enligt Agria: Statistiken baseras på de diagnoskoder som veterinären skickar till Agria. Exakt vilket djur som orsakat hundens skada framgår inte. Det kan handla om älgar och hjortdjur, men även rävar och vildsvin.

Länka till detta: >>>

.....